Lars Rydberg och Anna-Carin Schelin vandrar in på det som ska bli scenen med front mot gårdsbyggnaderna. Foto: Björn Palmqvist
Vi gör det här som en positiv utveckling av hembygdsgården, menar Anna-Carin. Foto: Björn Palmqvist
Trästaket skall sättas upp för att hindra vildsvinsintrång. Foto: Björn Palmqvist

Nu bygger föreningen en fast scen på ”gården”

Svennevads hembygdsförening är i färd med att uppföra en permanent utescen på sin hembygdsgård i Sörberg.

Redan för tre år sedan började föreningens styrelse att diskutera kring förslaget att bygga en fast scen på hembygdsgården.

Idén lades lite i träda men samtidigt sneglade man på hur Kumla Sannaheds hembygdsförening löst scenfrågan på sin gård i Sannahed.

Nya diskussioner fördes och på ett styrelsemöte förra året fattades beslut om scenbygge och den inlämnade ansökan om bygglov beviljades under förra hösten.

– Vi gör inte det här för att bli moderna, utan som en förnyelse för att kunna utveckla föreningens möjligheter att inbjuda scenaktörer inom alla områden att ha en bra och trygg plats för sina framträdanden, påpekar Anna-Carin.

– Tanken är att kunna bjuda på program för alla och skapa förutsättningar för att samla mycket folk hos oss, tillägger hon.

Nu är bygget igång. Plintarna är nedgrävda och på plats och följs nu av att underdelen med bjälklaget ska läggas, förklarar föreningens stugfogde Lars Rydberg med yrkesbakgrund som byggnadsingenjör. Föreningen anlitar lokala entreprenörer och byggherre är Owe Lindström.

– Stor del av virket tas från Hultasågen och för grävningen svarar Magnus Tjäderbäck. Själva arkitekt- och konstruktionsritningen har arkitekten Leif Göthberg gjort, berättar Anna-Carin.

Scenen kommer i framkant att vara nio meter och ett utrymme i bakdelen är avsedd som aktörernas loge.

– Allt trämaterial är sponsrat av Glottra Skog AB och vi har fått bidrag från Lions club i Pålsboda, så vår egeninsats är bland annat ideella arbetsinsatser av medlemmarna.

– Vi beräknar att kunna hålla invigning nästa sommar med pompa och ståt, hälsar Anna-Carin Schelin.

Samtidigt som scenarbetet fortgår under hösten så ska man omgärda gården med ett nytt och rödmålat trästaket för att hindra vildsvinen att komma in och böka upp den fina gräsmattan.

Relaterade artiklar:

Äntligen invigs scenen i Sörberg (2021-09-02)