Med stora bokstäver står det att mangelboden är från 1897.
En av de många inskriptionerna i taket på mangelboden. Denna skriven av Konrad Sjölinder år 1907 Foto: Sofie Isaksson

En gemensam manglingsbod med inristad kärlekspoesi

I början av 1900-talet står en man i mangelboden och ristar in sin kärestas namn högt upp i innertaket. Nu ligger kossorna utanför den lilla boden från 1897 och njuter av solen. Lars-Owe Johansson som är historiskt intresserad ser mer än bara en gammal mangelbod.

En bygemensam mangelstuga från 1897 står tätt intill den raka grusvägen som går genom byn Led. Lars-Owe Johansson har minnen av sin mamma Anna-Maja Johansson som brukade mangla dukar i mangelboden ända fram tills hon gick bort.

– Mamma gick framförallt hit när de skulle få gäster. Dukarna blev så släta, tyckte hon. Hon hade en elmangel på 1970 eller 1980-talet, men ändå gick hon hit, minns Lars-Owe.

Gunnar och Karin Pettersson var de sista som använde mangelboden.

– Det är kanske inte så konstigt med tanke på utvecklingen i våra hem. I mangelboden var man alltid tvungen att vara två personer för att kunna använda den stora tunga mangeln som är cirka 2,5 meter lång och en meter bred.

Vi står och funderar över hur de fått in den i boden. Kanske har de byggt golvet först och sedan ställt dit mangeln och byggt väggar och tak? Från sent 1800-tal fram till andra världskriget hade hushåll anställda pigor och drängar. Det var de som fick bära den nytvättade tvätten som tvättats i brygghusen, som fanns på varje gård, till mangelboden.

– Det vore intressant att veta hur många romanser som startat här i mangelboden, skrattar Lars-Owe. Det var nog här pigor och drängar hittade varandra.

När vi står och tittar upp på innertaket som är gjort av korta spånbitar ser vi massor av små inskriptioner.

Flera namn med årtal och en och annan dikt. Lars-Owe som är mycket intresserad av Släkt- och hembygdsforskning har hittat en bouppteckning från år 1832.

Kan det tänkas att just denna mangel stått någon annanstans innan?

Han vet med säkerhet att det funnits en mangelbod i Tybble by, också det i Östernärke. Men just denna mangelbod är en av få som är bevarad, tror Lars-Owe.

– Detta är en kärring, säger Lars-Owe och visar mig ett rundträ i samma storlek som en liten burkdricka.

– Denna använde man som hjälpmedel för att stötta upp de tunga stenblocken när man skulle rulla upp lakanen eller dukarna på rundlarna innan man kunde mangla sin tvätt.

I dag är det 55 bofasta i Led och tre fritidshus. På vägstämman i Led tas mangelboden upp bland övriga frågor, på så sätt hålls boden efter och de små kärleksinristningarna lever vidare i Led.

En av många inskriptioner i taket på mangelboden….denna är undertecknad Konrad Sjölinder den 9/8 år 1907 ”när du ögat lyfter, ur drömmarnas frid, när hoppfullt du ser emot himmelen blå, säg undrande flicka, hvad tänker du på?”