Så lyckas du på mässan

Detta innehåll är en annons.

Att vara utställare på en mässa är både roligt och givande, förutsatt att allt är planerat ordentligt. För att du ska lyckas på mässan bör du dela upp planeringen i 3 olika delar:

  • Före
  • Under
  • Efter

Före – den viktigaste punkten

Börja med att ställa dig frågan: Vad vill du ha ut av mässan? Svaret lägger grunden för all planering.

Eftersom konkurrensen på mässor oftast är hård är det smart att se till att både existerande och framtida kunder vet om att du finns på plats. Bjud in existerande kunder och annonsera på sociala medier dagarna innan mässan.

Designa en monter som besökare kommer ihåg. Det kan vara mässbord, eventbåge eller roll up oavsett vad du väljer är det bra om företagets logga finns med lite överallt. Se till att det alltid finns personal på plats i företagets monter. När besökare kommer förbi är det viktigt att det finns någon som kan besvara deras frågor.

Alla besökare uppskattar att få något med sig från din monter. Här är det bra att ha en del profilprodukter med företagets logga på. Fantasin har inga gränser även om budgeten oftast sätter en tydlig gräns.

Under – fokusera på uppmärksamhet

Ju fler besökare företagets monter har under dagen ju större chans att du får nya kunder. Anordna ett lotteri, se till att alla besökare får en liten gåva och dela ut informativa broschyrer.

Det viktiga är inte att sälja på en mässa utan att sprida information om företaget och dess produkter och/ eller tjänster.

Se till att personalen får tid att vila och äta under dagen. Trött och hungrig personal gör sällan bra ifrån sig. Det kan vara smart att ha vatten och lite tilltugg på plats i montern.

Efter – följ upp och utvärdera

Kontakta alla besökare som skrivit upp sig på kontaktlistan och gör en komplett utvärdering av mässan.. Det underlättar när du ska planera nästa mässa!