Låter det bra?

Detta innehåll är en annons.

Förr, i människans barndom, lyssnade folk till vindens sus, fåglarnas läten, ropen från vilda djur och till vågorna mot stranden.
För ett par hundra år sedan njöt man av spelmansmusiken en lördagskväll vid logen. Då var musik så sällsynt att den mest förekom till fest.
Men när vår civilisation utvecklats har fler ljud har kommit till.
Nu är vår vardag nästan helt impregnerad av musik; vi möter den på TV och i radioskvalet i bilen, den kommer streamad i våra telefoner och datorer och finns i offentliga lokaler.

Under de sista hundra åren har människan också tvingats vänja sig vid alltmer maskinella och påträngande ljud, särskilt i städerna.

 

Oljud och buller

Så kallar vi de ljud vi inte upplever som behagliga. Oftast är det ljud vi inte valt att utsättas för utan sådana som påtvingas oss utifrån.
Kanske bygger man ett nytt kvarter på andra sidan gatan från vår lägenhet. Då kan pålkranarnas jämna och envetna dunkande göra oss trötta och till slut också nervösa och irriterade om det blir alltför frekvent.
Trafikljud är också något som få människor slipper ifrån nuförtiden, även om de bor lite enskilt på landet.
Just landsbygden har också invaderats av allt fler ljud, alltifrån grannens gräsklippare till den andra grannens cirkelsåg som kan stå och skrika i timmar, hemglassbilen spelar, båtar kör förbi din brygga, några ungdomar på stranden spelar entonig technomusik – det blir som att de moderna ljuden tränger undan måsskriken och sädesärlornas och koltrastarnas vackra och rogivande läten.
Skillnaden emot hur det var förr är dramatisk men tänker vi någonsin på hur det nya ljudlandskapet har trängt undan de gamla ljuden både inom- och utomhus?

 

Tål vi det nya ljudlandskapet?

Ofta är vi inte medvetna om alla de moderna ljuden för människan är ett mycket anpassningsbart djur – åtminstone till en viss gräns!
Överskrids den gränsen blir ljuden en stress och vi tar skada i form av olika stressrelaterade problem.
Nu kan vi inte ändra den värld vi lever i men vi kan vidta åtgärder för att minska ljudens påverkan på våra liv.
Inom vissa yrkesgrupper används hörselskydd och öronproppar och hemma kan vi t.ex. dämpa ljuden utifrån med ”tysta” flerglasfönster och inuti genom att ha akustikplattor och akustikpaneler som en integrerad del av möbleringen.
Många akustikpaneler är dessutom så snygga och estetiskt tilltalande att de kan bli en fröjd – inte bara för örat utan även för ögat!