Textstorlek:
Annons:

9502779;Örebro;Karlskoga;Karlskoga Sibberboda 1:14;saknas;110;Emelia Jansson Valborgs dödsbo;James Albert Dells dödsbo;Hanna Alfrida Israelssons dödsbo;Alma Teresia Erikssons dödsbo;Karl Alrik Dells dödsbo;ADOLF GEORG DELLS DÖDSBO;saknas;saknas;saknas;saknas;saknas;saknas;Nilsson,Nils Erik;Sibbo 269, 69194 Karlskoga;200

Annons: