Textstorlek:
Annons:

9490933;Örebro;Laxå;Laxå Korterud 1:19;saknas;110;Mellgren,Hans Vilhelm;Kruthusvägen 82, 54633 Karlsborg;Sonesson,Lena Birgitta;Sonesson,Bengt Erik Raymond;Sörtorp, 69593 Finnerödja;Sörtorp, 69593 Finnerödja;1795

Annons: