Viltskydd ska minska olyckorna

Textstorlek:

Mer än fem kilometer är redan asfalterat på den nya riksväg 51, mellan Kävesta och Kvarntorp. Invid vägen kommer man vidta flera åtgärder för att minska risken för viltolyckor, som är ett stort problem i området.

Arbetet med den nya vägsträckningen sker lite skymundan.

– Eftersom vi bygger en helt ny väg kan vi jobba på utan att behöva ta hänsyn till trafikomläggningar och annat som blir fallet när vi bygger väg där det redan finns en befintlig. Vi sparar ju anslutningarna till de befintliga vägarna till sist för att undvika trafikstörningar så länge det går, säger Jonny Hermansson, som är projektledare på NCC, som är huvudentreprenör för bygget.

Bygget följer tidsplanen nu. Men drogs med förseningar i början, vid byggstarten 2017.

– Allt bergmaterial för att grundlägga vägen har vi tagit där vägen skär genom ett berg, sydväst om Pålsboda. För att kunna transportera det till den del av vägen som går norr om järnvägen som passerar vägen vid Pålsboda var vi tvungna att invänta att järnvägsbron blev klar först, fortsätter Jonny.

Numera är det vanligt att man använder berg som man får när vägbanan ska skära ett berg som byggmaterial.

– Det är bra inte minst av miljöskäl. Oftast hittar man material som räcker. Det kan i vissa fall rentav styra sträckningen. Genom att spränga fram och krossa berg på, eller i anslutning till bygget slipper man ju mängder med transporter. I det här fallet räckte materialet mer än väl. Vägen skär ner 16 meter från den ursprungliga ytan. Asfalten däremot, kommer vi köra hit från Dylta bruk, säger Per Lord på företaget Loxia, som är ännu en av underleverantörerna till vägbygget.

Klart första oktober

Går det som det ska kommer allt vara klart till första oktober. Allt tyder på det nu.

– Ja. Vi har redan asfalterat fem kilometer av sträckningen. Där jobbar vi med viltutsprång och att göra i ordning, snygga till vägbanken nu. Vi har 20 maskiner igång på bygget, med ungefär lika många förare. Sedan tillkommer en administrativ stab på ett tjugotal personer, som huserar i vägbyggets tillfälliga platskontor i Pålsboda.

Som vi redan skrivit om är den befintliga riksväg 51 en mycket viltolycks-drabbad väg. Därför gör man nu ett flertal åtgärder för att minska antalet viltolyckor på den nya vägen

– Den mest drabbade sträckan försvinner nu. Vi kommer sätta upp viltstängsel längs hela den nya sträckningen. Det blir också fyra stycken faunapassager. Tunnlar under vägen. Vi har fått loss extrapengar till det. Planen var två, men vi inser att det behövs fler.

Tunnlarna får vara 199 centimeter i omkrets. Annars anses de vara en bro och omfattas av helt andra regler.

Poltiskt beslut

Där mindre vägar korsar eller ansluter till vägen blir det färistar, alltså galler i vägbanan som djuren inte vill passera, eller grindar. Vid de större korsningarna fortsätter staketet en bit in på den anslutande vägen.

– Vi vet att djur ändå kommer ta sig in. Då blir det snabbt en olycksrisk, eftersom de ofta har svårt att ta sig ut. Vi gör därför ett slags uthopp, utsprång. Det är ett slags ramp där djuren kan rusa upp från vägbanan, för att sedan hoppa ut. På utsidan har de här ramperna en lodrätt vägg på 180 centimeter. Djuren ska kunna hoppa ut men inte in, säger Per Lord.

– Den vanligaste frågan jag får om vägen blir varför vi inte fortsätter och bygger förbi Svennevad. Jag svarar som alltid. Det får man fråga politikerna som beslutade det, avslutar Jonny.