Svårt läge med många hyrläkare inom vården

Textstorlek:

Trots att kostnaderna för hyrläkarna diskuterats i många år fortsätter kostnaderna för hyrläkare att öka. Hallsbergs och Askersunds vårdcentraler sticker ut. På dessa vårdcentraler finns bara en läkare med fast tjänst just nu.

– Vi är på rätt väg, men det kommer att ta tid att komma till rätta med problemen, menar Karin Sundin (S) ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Drygt 105 miljoner kostar hyrläkare inom primärvården i region Örebro län. Hallsbergs vårdcentral toppar med 11 585 000 kronor i hyrläkarkostnader 2018. För vårdcentralen i Askersund är siffran 9 582 000 kronor.

– Det är givetvis mycket pengar, och ett stort problem. Men det är egentligen inte kostnaderna som är det stora problemet med hyrläkarna, menar Karin Sundin.

Drabbar kroniskt sjuka

Hon menar att det är vårdaspekten, svårigheten att driva en kontinuerlig vårdverksamhet, samt att utveckla och driva vården framåt som är det stora problemet. Det blir sämre både för patienterna och personalen.

– Inte minst de som är kroniker drabbas av det här. De träffar nya läkare varje gång. De upplever att de får ta om sin historia och de upplever osäkerhet. Men det är långt ifrån det enda problemet hyrläkarberoendet orsakar.

Det blir en ond cirkel, då man kommer till en situation där allt handlar om att hålla verksamheten igång från dag till dag.

– Nyutbildade läkare vill helst ha kollegor att rådgöra med. Är det bara hyrläkare på en arbetsplats väljer de ofta en annan arbetsplats. Dessutom får inte hyrläkare handleda ST- eller AT-läkare. Då kan vi inte ta in sådana, som annars ofta kan tänka sig jobba kvar när de är färdigutbildade.

Kunde varit värre

Karin Sundin menar dock att det kunde varit värre.

– Vi har folk som svarar i telefon, både i Hallsberg och Askersund. Vi har läkare på plats, man får tider, köerna har minskat.

Karin hävdar dessutom att det på andra håll inom regionen, skett stora förbättringar.

– Inom psykiatrin exempelvis, är vi obeorende av hyrläkare nu. Vi har bra läkare och kan börja utveckla verksamheten. Vi har så här långt dessutom klarat oss från att anlita hyrsjuksköterskor, vilket är bra. På exempelvis en vårdcentral är distriktsköterskan en mycket viktig länk.

Sviter efter 90-talet

– Vi är i en situation där det råder brist på folk i nästan alla vårdyrken. Här får nog alla ta på sig ett ansvar för att det inte gjorts mer. Vi lever också fortfarande i sviterna efter det som hände på 1990-talet, i den ekonomiska krisen, när vi tvingades göra oss av med massor med kompetent personal. Vi skulle behövt dem nu. Behovet kommer dessutom fortsätta öka. Om 10 år har vi mer än 60 procent fler länsbor över 65 år.

Karin menar också att det finns krafter som nog gärna ser att utnyttjandet av hyrläkare fortsätter.

– För väldigt många läkare är det mycket attraktivt att jobba mindre ofta och få mer lön, samtidigt som man kan styra mer över sin egen tid. Vi ska inte glömma att det finns stora företag som tjänar mycket pengar på personaluthyrning.

Kumla vårdscentral tillhör de vårdcentraler där man har allra lägst andel hyrläkare. Ett projekt har startat där man samarbetar med Hallsberg och Askersund för att handleda praktikanter och stödja nya läkare och för att överföra positiva effekter.

Nationellt pågår också ett samarbete mellan regioner och rikspolitik för att motverka utvecklingen.

– Det handlar om att samverka för att på sikt minska, slå undan benen på hyrläkarmarknaden, avslutar Karin Sundin.