Länsstyrelsen: brist på naturbruksutbildning

Textstorlek:

Det finns brister i tillgången på utbildning inom naturbruk.
Det konstaterar Länsstyrelsen i sin handlingsplan för livsmedelskedjan.

Det handlar om yrkesutbildningar kopplade till livsmedelsproduktionens första led.

Däremot har länet bättre tillgång på utbildning inom livsmedelsindustri och för livsmedel på universitetsnviå.

Det finns idag en gymnasieskola för naturbruk i länet, den i Kvinnersta. Däremot finns det sju skolor som erbjuder restaurang- och livsmedelsprogram på gymnasienivå.

Länsstyrelsen konstaterar att det även saknas yrkeshögskoleutbildningar inom lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske.

När det ganska nyligen gjordes en analys av livsmedelskedjan så konstaterades det att ett hinder är kompetensförsörjningen. Detta dessutom kopplat till det faktum att andelen företagare inom livsmedelskedjan (läs jordbrukare) blir färre och att medelåldern är hög.

Lantbrukarkåren blir allt äldre och antalet unga lantbrukare minskar. Generationsskiften är en stor utmaning, både nu och i den överblickbara framtiden.

Länsstyrelsen säger i översiktsplanen, som i nuläget sträcker sig runt fem år framåt:

”Att arbeta med utbildning av mobilisering av nästa generations företagare inom livsmedelskedjan är avgörande för branschens överlevand. Även för vårt läns möjligheter att öka produktionsvolymer och förädlingsvärde”.

I klartext: fler unga bönder behövs – som har bra utbildning.

För övrigt finns det i länet tolv dryckesföretag, åtta charkföretag, fyra inom näringen mejeri och glass, tre inom fisk och skaldjur och fem större bageriföretag (fakta från Länsstyrelsen).