Kvinnor väljer bort teknikutbildningar

Textstorlek:

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens praktikprogram, Tekniksprånget, gjorde mellan 2015 och 2018 en undersökning där man frågade 10 000 ungdomar om deras attityder till högre studier.

I undersökningen angav 85 procent av unga män i Örebro län, och 75 procent av unga kvinnor i länet att de kanske kunde tänka sig en teknisk högre utbildning. Men 34 procent av kvinnorna är osäkra på vart en sådan utbildning leder – mot 17 procent män. Och 17 procent av kvinnorna i Örebro län befarade att ”matematiken skulle bli för svår”, mot åtta procent av männen.

Med praktik ökade dock kvinnornas vilja att söka sig vidare till högre teknikutbildning. Tekniksprånget erbjuder fyra månaders betald praktik.