Infrastrukturen viktigast för landsbygden

Textstorlek:

Centerpartiet lanserade uttrycken ”Hela Kommunen ska leva”, Hela Länet ska leva”, ”Hela Sverige ska leva”. Dessa uttryck använder alla partier numera. Möjligen inte Miljöpartiet för deras värld koncentreras till Stockholm och större tätorter där man kan åka kollektivt eller elcykel. Till och från har jag funderat på om alla partierna i Alliansregeringen kanske inte heller förstår innebörden.
I min syn på det aktuella uttrycket är infrastrukturen viktigast. Man måste kunna förflytta sig till och från jobb, skola, mm. Järnväg är viktigt, ibland också flyg. Järnväg är dessutom bra för miljön.
Nu finns det inte järnvägar överallt utan för att leva upp till att hela kommunen ska leva behövs också ett fungerande och bra vägnät. I Askersunds kommun finns inte en meter järnväg. Inte ens i Hallsbergs kommun som är Sveriges mest kända järnvägsknut, klarar vi oss utan vägar. Menar vi vad vi säger måste vi alltså ha bra vägnät ända ut till enskilda vägar.
I Regionen är det viktigt med infrastruktur för att bygga ihop hela Region Örebro Län. Många fokuserar på att vi ska ha bra kommunikationer från de olika delarna i länet till Örebro. Det betyder mycket för hela Regionen att det går bra för Örebro. Men ibland kan man undra om det är samma avstånd i båda riktningarna. Från Askersund till Örebro går det snabbt med bil eller buss på nyrustade R50 + E20. Men hur många Örebroare tänker att det är 5 mil bra väg, som går snabbt att åka, till Askersund? Detta är signifikativt för alla tätorter i resp. kommun. För att hela kommunen, regionen, landet ska leva är infrastruktur som vägar, järnväg och ibland flyg det viktigaste. Dessutom behöver vi tänka att 1, 5, eller 50 mil är enligt kartan lika långt i båda riktningarna.
När vi kan förflytta oss bra mellan olika platser, kommer nästa infrastrukturfråga. För att kunna bo, leva, driva företag behövs fungerande bredband. På 90-talet lanserade Centerpartiet uttrycket ”Den digitala allemansrätten”. 20 år senare har vi tyvärr dålig kapacitet på många platser och i vissa fall saknas bredband helt. Detta rimmar dåligt med tanken att bredband ska vara en allemansrätt. Här är faktiskt statens ansvar störst, ansvaret för att Hela Sverige ska leva.

Anders Lycketeg (C)
Kretsordförande Hallsberg