Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Textstorlek:

Örebro kommun är i startgroparna i arbetet med Agenda 2030, de hållbarhetsmål som Sverige och 194 andra länder skrev under i Paris 2015. Från och med nästa år ska vi forma den övergripande budgeten efter de globala målen. 
De globala målen baseras utifrån de tre aspekterna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, som är uppdelade i 17 huvudområden. Alla områden kanske inte en kommun som Örebro kan bidra till, men det finns många delar som talar direkt till oss, och som skulle få hela kommunen att leva. Både landsbygd, tätort och stad. 
Många ställer sig kanske frågan, är detta centerpolitik?
Enligt min mening är det klockren centerpolitik! Samtidigt som det är en chans för oss att visa att vi har varit rätt ute hela tiden, inte minst genom att vi alltid förordat lokala och regionala upphandlingar. 
Örebro kommun är en stor upphandlare av alla sorts produkter och har därmed också möjlighet att påverka andra. Ett exempel är mat till skolor och äldreomsorgen, transporter, och andra entreprenader som behövs för att en kommun ska fungera.
Vi vet att svenska bönder är bland de bästa i EU och kanske i hela världen på djurhållning och rent jordbruk. Ju mer lokalt fokuserad upphandling, som säkerställer framför allt den hållbara närodlade produktionen, desto mer gynnas ekonomin hos den lokala producenten. Detta gynnar i sin tur de lokala transport- och serviceföretagen ekonomiskt så att de kan anställa fler. Här uppnår vi både ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Det medför ökade skatteintäkter till kommuner och regioner som gör att vi har ännu större möjligheter att satsa på skola, sjukvård och äldreomsorg. Detta bockar också av den tredje aspekten, social hållbarhet. Ju bättre det går för företagen i kommun och region, desto fler kan bli sysselsatta. Människor som har ett arbete att gå till får en bättre hälsa och mår bättre. 
Vi behöver vara tydligare och bättre på att gynna de lokala producenterna och entreprenörerna. Om vi gör det, säkerställer vi att de lokala och regionala lantbrukarna kan överleva och förhoppningsvis öka sin produktion och entreprenörerna kan anställa fler människor. 
Det är för mig hållbarhet ur alla tre aspekter och syftet med Agenda 2030. 

Linda Larsson
Ledamot kommunfullmäktige Örebro