Ansökan om skolskjuts innan 15 april

Textstorlek:

Från och med läsåret 2019/2020 ska alla grundskoleelever som vill ha skolskjuts ansöka om skolskjuts. I Lekebergs kommun åker drygt 500 elever skolskjuts varje dag. Nu ändras ansökningsförfarandet. Vårdnadshavare till elever i grundskolan behöver göra en ny ansökan inför varje läsårsstart. Ansökningsperioden pågår fram till den 15 april.

– Kommunen har uppmärksammat att beviljade skolskjutsplatser aldrig nyttjas av en del av eleverna. Genom att vårdnadshavare aktivt ansöker inför varje läsårsstart får vi bättre kontroll på vilka som faktiskt nyttjar sin beviljade skolskjuts, säger Monica Skantz, förvaltningschef för kultur- och bildningsförvaltningen.