Utländskt gruvbolag vill bryta kobolt vid Unden

Boende runt Unden är oroliga för vad en eventuell brytning av kobolt kan komma att innebära för sjön och dess vatten Foto: Björn Palmqvist
Textstorlek:

De miljövänliga elbilarna som blir allt vanligare på våra vägar har en mörk baksida. Det behövs metaller för att bygga dem. Dessa måste brytas någonstans, ofta med stora miljökonsekvenser. Boende runt sjön Unden, i Tiveden, kämpar nu för att stoppa vad som kan bli en framtida koboltgruva helt nära sjöns sydspets.

– För oss som bor här står det klart att en koboltbrytning skulle innebära förödande konsekvenser för sjön. Det saknas tyvärr inte dåliga exempel ute i världen, säger Martha Thernsjö, en av de som engagerat sig i det löst sammanhållna nätverket ”Vi som brinner för Unden”.

Martha bor intill sjön, söder om byn byn Sannerud.

Det hela började i oktober 2017 när det Australiensiska gruvbolaget European Cobalt LTD beviljades undersökningstillstånd i ett område som ligger precis söder om sjön, på andra sidan länsgränsen mot Västra Götaland. Området ligger vid byarna Havsmon, Igelstad och Fräckestad. Det är myndigheten Bergsstaten som beviljar undersökningstillståndet. Tillståndet ger bolaget rätt att leta efter kobolt i marken, även om man som markägare inte skulle vllja det. Äganderätten omfattar inte mineralerna i marken.

Bolaget vill, enligt Anders Jakobsson på Bergsstaten, överlåta undersökningstillståndet till ett bolag registrerat i Sverige.

– Det svenska bolaget heter EUCO Resources Sweden AB. En sådan överlåtelse behandlas i princip som ett nytt undersökningstillstånd och måste därför gå ut på remiss till kommuner i området och Länsstyrelserna. Remisstiden går ut 27 april. Då kommer Bergsstaten avgöra om överlåtelsen följer minerallagen. Innan dess står processen stilla. Nästa steg blir att presentera en arbetsplan för de berörda markägarna.

Även om oron i området är stor vill Anders poängtera att det är rätt ovanligt att undersökningstillstånd leder till brytning.

– Att få undersökningstillstånd är förhållandevis lätt enligt minerallagen. Men att därifrån gå vidare och få tillstånd till brytning är svårare. Bara en bråkdel av alla undersökningstillstånd leder till brytning.

– När det blev känt att ett bolag beviljats undersökningstillstånd i området mobiliserade vi snabbt här i bygderna runt sjön.

Motståndet organiserades i en facebookgrupp och ett upprop om att tända eldar runt sjön ett specifikt datum, som en manifestation mot brytningen spreds. Det blev till sist 39 stora eldar som brann runt hela Unden, säger Martha Thernsjö.

Gruppen har också lyckats få med sig kommunerna i området i motståndet mot en eventuell framtida brytning. Samtliga berörda kommuner har ställt sig negativa till en brytning.

– Det är inte säkert att det hjälper. När det gäller exempelvis en vindkraftsetablering kan ett kommunalt veto stoppa vindkraftverk. Motsvarande vetorätt finns inte när det gäller gruvbrytning. Men med råd från jurister har vi uppmanat folk att skriva medborgarförslag, där vi föreslår att kommuner ska få vetorätt om gruvbrytning.

Motståndet i gruppen har inte bara handlat om arga kommenter mot gruvbrytning, menar Martha.

– Många har beskrivit sin relation till sjön och sin oro. Motståndet har fått genomslag internationellt, det vet vi. En av medlemmarna har haft kontakter med aktieanalytiker i Sydney. Experter där har avrått Australiensiska investerare från att investera i koboltbrytning i Norra Europa – det finns enligt dem ett för stort motstånd hos lokalbefolkningen.

Ett problem är att besluten som Bergsstaten tar och den information de ger, bara berör sakägarna, de berörda markägarna. Övriga boende i området, exempelvis runt sjön, har ingen rättslig status.

– En del av besluten är offentlig handling. Men det är inte helt lätt för folk att hitta information. Där försöker vi i gruppen så gott vi kan.