Tjällossning på 75 mil av länets grusvägar

Textstorlek:

I Örebro län har finns cirka 75 mil obelagda grusvägar som drivs och ägs av Trafikverket. Så här i tjällossningen innebär det en del problem. Inte så få länsbor är hänvisade till många dagliga mil på vägar som periodvis håller dålig standard.

– Det finns inga konkreta planer på att asfaltera någon av dessa grusvägar just nu, säger Tina Isacsson, driftledare för Vägområde Hallsberg. Ett av de fyra områden som berör länet. De andra är Arboga, Örebro och Nora. Mest grusvägar finns i vägområde Nora, som även innefattar hela norra länet, drygt 29 mil.

Det är viktigt att skilja på grusvägar och grusvägar. Det finns också hundratals mil mindre, enskilda grusvägar, dit det pekar vägvisare med röd bård och gul botten. Dessa vägar drivs och ägs oftast av vägsamfälligheter, av oss som bor på platsen. Trafikverkets grusvägar är större och är skyltade med blå vägvisare. Exempelvis en väg mellan två orter. 76 mil av dessa vägar är alltså fortfarande grusvägar. Man brukar kalla alla trafikverkets vägar för allmänna

En grusväg behöver inte vara dålig. Men den påverkas i högre grad av väder och vind än en asfalterad väg. Regnar det mycket blir vägen lerig. Är det torrt, blir vägen dammig. Mycket nederbörd gör också vägen gropig och dålig. Det blir potthål och det som brukar kallas tvättbräda. Vägen behöver underhållas ofta, hyvlas och grusas och saltas sommartid.

De flesta som bor på landsbygden får helt enkelt finna sig i att nästan alltid åka omkring med en mycket lortig bil. Ofta krävs också mer underhåll på bilarna, exempelvis byter folk vid grusvägar nya stötdämpare och styrleder oftare än genomsnittet

Hur mycket trafik de här grusvägarna har varierar. Men flera av dem är så kallade länsvägar.

Eftersom det i förhållande till övrig befolkning är få som bor längs grusvägar har frågan inte haft särskilt stort intresse politiskt. Bland annat centerpartiet lyfte dock frågan inför valet lokalt i Örebro län. Man menade att alla vägar i Trafikverkets ägo borde asfalteras.