Smådjursvård i förändring

Textstorlek:

Sjukvården för djur, speciellt smådjur har genomgått stora förändringar de senaste åren. Nästan alla smådjursmottagningar ingår numera i större, nationella djurvårdskoncerner.Smådjurskliniken i Askersund tillhör fortfarande de som verkar i egen regi, fristående.

– Det är en jätteförändring som skett. Jag är lite förvånad över att utvecklingen gått så pass fort. Man kan snart räkna de veterinärer som fortfarande håller på i egen regi på ena handens fingrar, säger Eva Holmér, som drivit Smådjurskliniken sedan 2001. Det är hon och veterinärkollegan Ann Thorén som som hjälps att vårda Sydnärkes kelgrisar.

Eva menar att utvecklingen har fördelar och nackdelar.

– På en stor kedja kan man ha tillgång till mer resurser, erbjuda saker som vi kanske inte kan. Det är ju också så att man, där, som veterinär kan koppla bort allt övrigt som har med företagande att göra, löner, bokföring, städning och allt småpyssel. Jag tror att många kollegor ser det som attraktivt. Hur kedjorna påverkar vården för djuren är svårt att säga. Det har i alla fall inte gjort smådjurssjukvård billigare så här långt.

– Vi har märkt av den ökade konkurrensen så till vida att vi har mindre akuta fall. Vi hade ofta många akutfall efter helger, vi har ju inte helgöppet, eller jour utanför ordinarie arbetstider. Där har vi sett en minskning. Vi har klarat oss bra ändå, vi har hittar vår nisch. Småskaligheten, med stor trygghet för djuren.

Har någon av de större kedjorna velat köpa upp er?

– Nej, vi är för små och har för liten lönsamhet för det. Vi klarar oss bra och får lön, men för ett börsnoterat företag är det här ointressant, för liten vinst helt enkelt.

– Vi erbjuder det mesta inom smådjurssjukvård. Vi gör en hel del operationer både på hund och katt, mest rutinoperationer, men även vissa bukoperationer som livmoderinflammation på hund, tar bort knölar och liknande. Förutsättningen är att djuren kan gå hem samma dag, vi kan inte ha inneliggande djur. Går inte det får vi hänvisa kunder någon annanstans. Vi har också ett relativt avancerat labb och möjligheter till röntgen och annan provtaging, berättar Eva medan hon gör rent hunden Bellas öra.

– Problem med öronen är en vanlig åkomma på många hundar. Då måste det till rengöring.

Smådjurskliniken erbjuder också, trots namnet, även vaccination av hästar.

– Men då får man komma hit med hästen. Vi vaccinerar i hästtrailern, men det händer faktiskt att folk rider hit med sina hästar, avslutar Eva.