Skillnader i sopkostnad

Textstorlek:

Roland Sandberg kan slänga sina sopor med ett leende, medan Stig och Britt Rosén kan hålla sig för skratt. De bor i närheten av varandra, men ändå skiljer sig sophämtningskostnaden avsevärt.

Från paret Sandberg i Rala i Sannahed i Kumla kommun till paret Rosén i Strömsborg på Sannahedsvägen i Hallsbergs kommun är det inte någon lång sträcka.

Däremot är det långt i kronor, när det gäller respektive sophämtningsavgift. Enligt källstatistiken betalar man i Kumla kommun 73 kronor i månaden, vilket gör 876 kronor på ett år.

Invånarna i Hallsbergs kommun får betala 184 kronor per månad, vilket gör hela 2 208 kronor per år. En skillnad på 1 332 kronor om året.

– Visst kan man tycka det är lite orättvist, säger Britt Rosén på Sannahedsvägen i Hallsbergs kommun.

– Ja, jag tycker att det hela är lite lurt. Jag förstår det inte, tillägger maken Stig.

– Tidigare hade jag inte reflekterat så mycket på priset. Sophämtning är ju ändå något nödvändigt. Men så hörde jag att det var så otroliga skillnader, fortsätter Britt.

På andra sidan Sannahedsvägen finns en skylt som pekar mot Rala, som ligger i Kumla kommun. Där bor Roland och Inger Sandberg,

– Nej, vi klagar inte. Det är skönt att det inte är dyrare, tycker Roland.

– Vi har extra låg kostnad eftersom vi har det minsta kärlet. Vi ser till att källsortera bra och då blir det inte så mycket övrigt hushållsavfall kvar, säger Inger.

Enligt lag måste sophanteringen i varje kommun drivas till självkostnadspris, vilket innebär att ingen aktör får ta ut högre avgifter än man har kostnader i verksamheten.

Och därför kan man undra varför Hallsberg har så pass höga kostnader, som måste föranleda de högre taxorna.

Sydnärkes kommunalförbund ansvarar för Hallsbergs sophantering. De ombesörjer även Askersund, Laxå och Lekebergs kommuner.

Då kan man konstatera att detta bolag handhar de tre kommuner i länet som har den högsta månadskostnaden för fastighetsägare.

Dyrast är det i Laxå 2 280 kronor per år, därefter Askerund 2 268 kronor och så alltså Hallsberg.

Den kommun som hamnar på ”rimlig” nivå är Lekeberg, där det kostar 1 200 kronor om året.

Susanna Ungdal på Sydnärkes kommunalförbund menar att skillnaden ligger i respektive kommuns matavfallshantering.

– Det är lite som att jämföra äpplen och päron.

I Kumla har fastighetsägarna två kärl, medan det i Hallsberg endast finns ett.

Det är tidningen Hem & Hyra som har listat priset för att bli av med hushållsavfall i Sveriges kommuner. Det skiljer sig markant beroende på var man bor.

I en glesbygd som Härjedalen finns Sveriges dyraste sophämtning, medan kostnaden för att tömma kärlet är nästan sex gånger mindre i Skåne; i Malmö och Burlöv.

I vissa fall går kommungränsen i ungefär samma bostadsområde och det kan ändå vara stora skillnader i avgiften. Men kan alltså bero på respektive kommuns sätt att hantera sopavfallet.

I tabellen här intill kan man se statistiken över länet. Det skiljer 1 416 kronor om året mellan den dyraste och billigaste kommunen i länet vad gäller sophämtning. I Karlskoga är det billigast och i Laxå kostar det mest.