Singelolyckornas väg finns söder om Hjortkvarn

Textstorlek:

HJORTKVARN. Riksväg 51 mot Norrköping är under ombyggnad. Frågan är om man prioriterat rätt sträcka att bygga om. Förra året ryckte Hjortkvarns brandkår ut på 11 allvarliga trafikolyckor på sträckan söder om Hjortkvarn, där det inte finns några ombyggnadsplaner.

I år har det redan hunnit hända tre allvarliga olyckor. Daniel Kullman, kårchef för brandkåren i Hjortkvarn är bekymrad.

– Vi har varit förskonade från dödsolyckor här de senaste åren. Men det är klart, med den mängd olyckor vi har kommer det hända, tror han.

– Det rör sig i de allra flesta fall om singelolyckor, avåkningar, i de allra flesta fall är det en långtradare.

Förutom personskadorna blir det stor påverkan för övrig trafik.

– Vi måste ju oftast stänga av vägen, ibland i flera timmar. Det skapar stora problem och blir trassligt. Det finns inga alternativa vägar i området, ont om mindre vägar där man kan komma runt olyckan. När polisen leder om trafiken blir det stora omvägar, på många mil. Har vi väl långtradarna på plats här nere i skogen blir det svårt för dem att vända, då det smalt, kurvigt och ont om infartsvägar.

Riksväg 51 är en av länets mest trafikerade vägar. Sträckan söder om Hjortkvarn, ner mot Örmon vid länsgränsen är enslig, smal och bjuder på några rejält kurviga partier.

– Det är också i de här kurvorna det smäller. Oftast inträffar det ju i halka, men vi har avåkningar även mitt i sommaren. Folk missbedömmer hur krokigt det är med katastrofal följd, fortsätter Kullman.

Att det är lite ensligt gör nog att folk drar på lite extra, även om hastighetsbegränsningen är 70 hela vägen. Det finns dessutom fartkameror norr om Hjortkvarn. När de försvinner gasar folk på.

Daniel är oroad för att det kommer bli mer trafik.

– Jo, med bättre vägstandard närmare Örebro finns väl den risken, menar han.

Jonas Danielsson, projektledare för nybyggnaden mellan Svennevad och Kvarntorp säger dock så här.

– Det finns inget som talar för mer trafik bara för att vi bygger om. Däremot blir det lite mer trafik på vägen för varje år som går. Det kommer inte minska.

Trafikverket har genomfört en en studie om sträckan som kommer återstå efter ombyggnaderna in mot Örebro, nämligen sträckan Svennevad – Finspång.

– Det har gjorts en studie för att kartlägga vad som kan göras, vilka åtgärder som behöver tas, säger Bengt Fredriksson på Trafikverket.

I studien slås fast att det inte är aktuellt att bygga ut till mötesfri väg inom överskådligt tid.

– Målstandarden är det vi kallar en 80-väg. Det är dit vi vill nå. Vi kan konstatera att det finns en lång rad brister som behöver åtgärdas innan vi når dit. För skarpa och feldoserade kurvor, partier där det borde vara skyddsräcken för att det är för stor höjdskillnad. Det finns också väldigt mycket hinder för nära vägen, träd, brunnar och allt möjligt.

Bengt menar att det finns en begränsad budget, därför kommer dessa åtgärder dra ut på tiden.

– Så är det, man kommer nog rätt snart börja plocka lågt hängande frukter det vill säga åtgärda saker som är förhållandevis enkla. Ta bort brunnar och liknande, samt hugga ner träd, skog, som står för nära vägbanan, som exempel, säger han.