Plankorsning stänger

Den här järnvägskorsningen försvinner 21 maj. För de som bor närmast på södra sidan innebär det närmare två kilometer extra till affären Foto: Henrik Östensson
Textstorlek:

I samband med att den nya riksväg 51, mellan Kvarntorp och Svennevad, byggs, försvinner även ett par plankorsningar över järnvägen Västra stambanan. Örebro läns mest trafikerade järnvägssträcka. Därmed försvinner två av tre möjligheter för Pålsbodaborna att korsa järnvägen.

Pålsboda tillhör de orter som är rejält delade. Rakt igenom orten skär det som en gång gjorde att det faktiskt blev ett samhälle, Västra stambanan, den stora Järnvägen mellan Stockholm och Göteborg.

Pålsboda uppstod där stambanan en gång korsades av den lilla smalspåriga järnväg som gick mellan Finspång och Örebro. Det var en omlastningsplats. Gods exempelvis från Finspångs industrier lastades om i Pålsboda för vidare frakt till Göteborg och dess exporthamnar.

I dagsläget finns en bro över järnvägen, och så en plankorsning, med bommar. Plankorsningen inne i Pålsboda, i änden av Norra bangatan, Kärrs Allé, stänger för gott i maj. Någon kilometer väster om den korsningen försvinner en till plankorsning till, vid gården Fiskmanstorp.

– Plankorsningar är inte optimala ur säkerhetssynpunkt, på något sätt. Det här är dessutom en oerhört trafikerad järnväg, en av de mest trafikerade i landet, med tåg tätare än var femte minut dagtid, säger Jonas Danielsson, Trafikverket.

De som vill korsa järnvägen i Pålsboda ska nu åka över bron en bit bort. Boende kring byn Fiskmanstorp hänvisas till en omväg via Svennevad eller till en järnvägsbro som ligger någon mil västerut, närmare Hallsberg.

– Trafiken på bron genom Pålsboda kommer minska avsevärt då riksvägen kommer gå utanför orten, säger Danielsson.

Sammantaget blir det lite krångligare och lite längre för många att korsa järnvägen.

Det är säkerhet som man alltså anger som skäl när dessa korsningar nu tas bort. Uppenbarligen finns dock ett pris för den säkerheten. En annan plankorsning, någon kilometer öster om Pålsboda, vid Gambo, blir nämligen kvar. Här finns heller inga planer på ombyggnad, eller omdirigering av trafik. Där saknas nämligen enkla alternativ. Då blir det enligt Trafikverket för dyrt att bygga bort plankorsningen.

Planskorsningen i Gambo och den i Vretstorp blir sedan de sista plankorsningarna som finns kvar längs hela järnvägssträckan genom Örebro län.

Även i plankorsningar med bommar har säkerheten ökat. Numera finns enligt vad Länsposten erfar magnetslingor i körbanan som gör att tågen stoppas automatiskt om ett fordon av någon anledning skulle fastna på spåren.