Ny entreprenör på Noravägarna

Ny entreprenör ska sköta Noras vägar i minst fyra år framåt. Foto: Patrick Trädgårdh / Svevia
Textstorlek:

Från och med första september lämnar Trafikverket över till Svevia att sköta det statliga vägunderhållet inom driftsområde Nora.
Det handlar om 1025 kilometer väg. Därav 26 mil grusväg.

Det här är ett geografiskt stort område med stora höjdskillnader, och dessutom en till två klimatzoners skillnad, jämfört med exempelvis Örebro.

Svevias uppdrag är att vintertid snöröja, halkbekämpa och göra vägarna framkomliga och säkra.

Temperaturen på vägarna runt Nora kan variera kraftigt på grund av de stora höjdskillnaderna.

Väg 55 går genom området och vintertid är det inte minst många som väljer den vägen för att komma till skidåkningen i Sälen.

Enligt Svevia är flera av sträckorna så kallade ”vinterkritiska” som betyder extra hög beredskap för halkbekämpning i de mest backiga delarna.

Sommartid innebär uppdraget att sköta om vägmärken, vägräcken, kantstolpar, viltstängsel samt att underhålla diken och trummor så att vatten kan rinna undan.

Det nya avtalet gäller fyra år och med möjlighet till två års option och är värt 36 miljoner kronor.

Entreprenören är även ansvarig för närliggande driftsområde Arboga. Företaget har 1900 medarbetare och finns på 100 platser i Sverige och Norge.