Minskad försäljning av biodrivmedel

Fler behöver köra på biodrivmedel om klimatmålen ska uppnås. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Försäljningen av biodrivmedel minskade förra året. Närmare bestämt med fem procent.

Den kanske överraskade siffran presenteras av SPBI, som står för Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet.

Bakom siffrorna ligger i sin tur SCB som alltså konstaterar att den totala användningen av biodrivmedel förra året uppgick till ungefär 1.879.000 kubikmeter.

Det är 91.000 kubik sämre än året innan. Eller, omräknat, runt fem procent.

Däremot ökade användningen av biodrivmedel i bensin något. Det handlar alltså om etanol och andra bio-komponenter. Där var ökningen runt 5.000 kubik, eller åtta procent.

Förklaringar till minskningen anses bland annat vara den första juli, förra året, införda så kallade reduktionsplikten som styrmedel för att använda biodrivmedel. Samtidigt infördes full skatt på det inblandade biodrivmedlet.

Men för att nå de klimatmål som regeringen satt upp, menar många beslutsfattare att produktionen av biodrivmedel behöver öka, inte minska.