Lokala företagen går starkt

Göran Dahlén, näringslivsdirektör. Länsposten träffade honom på Örebro slott.
Textstorlek:

Näringslivet i Örebroregionen har de senaste fem åren haft en mycket stark tillväxt.
– Vi har lyckats skapa ett mycket gott näringslivsklimat, säger Göran Dahlén, näringslivsdirektör.

Det tuffar på bra för företagande i Örebro kommun. En analys visar att Örebro har störst tillväxt i antal anställda, om man jämför med landets andra kommuner i samma storleksklass. Exempelvis Västerås och Linköping.

Branscher som går särskilt bra är transport och tjänstesektorn med bland annat IT- och företagstjänster..

– Dynamiken i Örebros näringsliv är stark, säger Göran Dahlén som nu börjar bli varm i kläderna som ansvarig direktör för kommunens näringsliv. Han kom för runt ett år sedan från en liknande tjänst i Arboga.

– Många kommuner har en stor dominerande basindustri, medan vi har ett bredare näringsliv med både små och stora företag. Ett brett spektrum av branscher.

Näringslivets utveckling är viktigt för hela kommunens utveckling, något som betonas från både regionen, kommunledningen och Svenskt Näringsliv.

– Viktigt att vi ser hela kommunens potential. Därför vill vi även lyfta landsbygden och dess möjligheter att skapa företagande, säger kommunalrådet Per-Åke Sörman till Länsposten.

Ett exempel där man ropar efter folk är säkerhetsbranchen. I ett pressmeddelande säger man sig behöva rekrytera 5300 personer i landet inom den närmaste tiden. Flera av dessa till Örebroregionen.

”Ett problem är att det är okänt för många att säkerhetsföretag har ett stort behov i rekryteringsbranschen” är budskapet från Säkerhetsföretagen (176.000 anställda).

Där vill man även se en snabbare insats från myndigheterna för att hjälpa till med kompetensförsörjningen.

Bland annat hoppas man nu på kortare handläggningstider på Länsstyrelsen, som har en granskande uppgift.

Även Svenskt Näringsliv anser att kompetensförsörjningen är det största bekymret.

Men även i länet som helhet så är det uppåt för företagandet.

Där säger regionchefen Karl Hulterström till Länsposten att näringslivet i länet, generellt, går bra nu. Och särskilt transportbranschen har ett starkt uppsving.