i Bystad

Det bortersta vagnslidret är rivet och där ska det nya stallet uppföras. Foto: Sofie Isaksson
Textstorlek:

I augusti i år ska ett nytt diko-stall med plats för 100 djur stå klart på Bystad.

Det gamla vagnslidret från sent 1870-tal har rivits intill Bystad ladugård som ligger på Bystad söder om Kilsmo. I augusti i år ska här stå ett nytt diko-stall med plats för 100 djur samt rekryteringsdjur.

Stefan Svensson är lantbruksansvarig på Brevens Bruk AB.

– I förlängningen hoppas jag att detta mynnar ut i en nyanställning, säger Stefan Svensson.

De är beviljade investeringsstöd av Länstyrelsen i Örebro. Detta projekt ingår i restaureringen av betesmarkerna runt Bystad och Bystadnäs, en udde som går ut i sjön Sottern. I närheten ligger herrgården från 1600-talet som tillhör familjen Gripenstedt. Brevens Bruk AB har 500 hektar jordbruksmark varav 320 hektar som de driftar själva och håller på att ställa om till eko-odling.

Det är gamla betesmarker i ekhagar som tidigare var utflyktsmål för boende som vuxit igen. Sedan 2015 har Stefan Svensson och skogvaktaren Jonas Pettersson planerat restaureringen så att det röjts, huggits, 10 hektar i taget. Här ska Brevens Bruk ABs djur gå nu i sommar och fortsätta beta fram landskapet.

– I sommar inskaffar vi 25 till 30 egna djur, lättköttras, säger Stefan.

Det är en satsning på djuren som man i förlängningen hoppas ger lönsamhet. 1986 försvann mjölkkorna från ladugården inne i Brevens bruk då det inte var lönsamt längre. Ungdjuren gick ute på Bystadnäs på 70-talet. Di-korna ska nu gå ute på markerna vid Bystadnäs och fortsätta arbetet med att återskapa näset och hålla det i schack. Under vinterhalvåret ska korna gå på djupströ med halmbädd.