Högt förtroende för vården

Förtroendet för länets vårdapparat är högt. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Förtroendet för länets sjukvård är fortfarande högt.
Detta enligt den nationella Hälso- och sjukvårdsbarometern.

Årligen mäts förtroendet för vården i nämnda barometer. Den här gången har 41.000 personer tillfrågats, varav ett tusental i Örebro län.

Det visar sig att cirka sju av tio invånare anser att de har ett stort eller ganska stort förtroende för länets vårdkedja.

Resultatet är faktiskt högre än riksgenomsnittet. Region Örebro län placerar sig därmed på tredje plats uppifrån, i den nationella rankingen (21 län).

Åtta av tio länsbor säger sig vara nöjda med tillgången till vården. Även där ligger vårt län i rikstoppen.

Det här föranleder regionrådet Karin Sundin (S) att göra en skriftlig kommentar:

”Mycket glädjande att vi även i år får besked från länets invånare om att de allra flesta anser att vi har en bra hälso- och sjukvård”.

När det gäller förtroende för 1177, Vårdguiden, så har Örebrolänets invånare faktiskt högst förtroendesiffror i landet.

På minussidan?

Acceptansen för väntetiderna är inget som har ökat. Även om vårt län överskrider rikssnittet även där så är det här något som regionen inser att de måste ta tag i.

”En fråga att ta på stort allvar” kommenterar Karin Sundin.

Undersökningen gjordes under april-oktober förra året.