Besöksnäringen växer

Askersund är ett populärt turistmål sommartid. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Länets besöksnäring växer så det knakar. Under en tioårsperiod har den vuxit med dryga 35 procent.

Hur vet vi det här? Jo, det är Visita som via siffror från SCB tagit fram siffrorna.

Och där visar det sig att jobbtillväxten inom näringen är fyra gånger så stark som inom den övriga arbetsmarknaden.

Där har sysselsättningen ökat med 8,6 procent under samma period, mot alltså 35, 2 procent för besöksnäringen.

Totalt jobbar idag cirka 5.000 personer i länets besöksnäring. Många av dem på landsbygden, och i länets geografiska ytterkommuner. Alltså inte bara i centrala länet.

Dessutom visar det sig att av dem som jobbar inom näringen så är över 36 procent utlandsfödda.

Den siffran är nästan tre gånger så stor som inom övriga arbetsmarknaden.

Enligt statistik från Tillväxtverket så visar det sig att sex av tio företagare inom näringen vill växa ytterligare. Det gäller såväl omsättning som antal anställda.

Besöksnäringen anses vara en väg för många att få in en första fot i arbetslivet. Besöksnäringens betydelse för landsbygden har även lyfts politiskt, framförallt av Centerpartiet. Mindre regelbörda anses vara en väg framåt för fler jobb.

I dag anses näringen ge runt 230.000 jobb i hela landet.