Allt färre bönder

Jordbruken blir allt färre. Kor en allt ovanligare syn.
Textstorlek:

Jordbrukarna i länet blir allt färre. På drygt ett kvarts sekel har de minskat med 23 procent.

Färre jordbruk, färre bönder. Och de jordbruk som blir kvar blir allt större. Det är mellanjordbruken som tagit mest stryk.

När Länsstyrelsen och regionen i sin handlingsplan för livsmedelskedjan fram till år 2023, tittar på hur många jordbruk det finns i länet, så är svaret: allt färre.

I en jämförelse med hur många de var år 1990, och hur många som fanns kvar i förra årets statistik, så har jordbruksföretagen minskat med 23 procent.

Eller i klartext: det fanns vid förra årets sammanräkning 2267 jordbruksföretag kvar i vårt län.

Det positiva är dock att nedläggningstakten inte går lika fort som i landet som helhet.

Där är det faktiskt siffror som rent av skenar. Under nämnda tidsperiod på 27-28 år så har jordbruksföretagens antal minskat med hela 59 procent.

Det har skett en rationalisering av storleken där andelen företag med mer än 100 hektar ökat. Det är framförallt de medelstora företagen på 30-100 hektar som minskat.

Länsstyrelsen konstaterar att andelen små företag, alltså under 30 hektar, faktiskt ökat något, mitt i denna stora omdaning mot storjordar. Småbruken, om vi nu ska använda den termen, står för 67 procent av Sveriges jordbruk idag.