Vårdcentral i Byrsta? ”Nej”

Kumla. Här finns ett exempel på vårdboende sammankopplat med regionens vårdverksamhet. Äldrevårdsenheter av det här slaget kommer det att blir fler av i framtiden. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

En ny vårdanknuten byggnad i Byrsta?
Det har kommit in som ett så kallat medborgarförslag till regionfullmäktige.– Inte realistiskt. Det blir ett nej här, säger regionrådet Torbjörn Ahlin till Länsposten.

Alla länsbor är i sin fulla rätt att skicka in så kallade medborgarförslag till Region Örebro län. Medborgarna har också rätt att komma till regionfullmäktige, eller till berörd nämnd, för att framföra sina förslag.

Nu finns det i regionens upptryckta handlingar, inför fullmäktige, ett medborgarförslag på att det bör byggas en vårdanknuten byggnad i Byrsta. Geografiskt alltså ungefär där brandstationen idag finns, mellan Kumla och Hallsberg.

Den tänkta anläggningen skulle i så fall bli en förstärkning till de vårdcentralerna som redan finns i länets fyra södra kommuner, enligt förslagsställaren.

Men det kommer att bli ett nej från regionen.

– Inte realistiskt säger Torbjörn Ahlin (majoriteten) när vi ställer frågan till honom om förslagets möjligheter att gå igenom.

– Det pågår nu en intensiv planering för att på ett påtagligt sätt rusta upp våra vårdcentraler, vår närsjukvård och äldrevård i länets södra del.

– Vi talar här om att både bygga nytt och bygga om. Exempelvis i Hallsberg och Kumla.

Som lite kuriosa kan nämnas att det efter andra världskriget fanns seriösa planer på att bygga ett sjukhus i Hallsberg. Läget ansågs då vara centralt för länet.

Men det kom till sist inte längre än till att en provisianlläkare anställdes. Planerna på att köpa in mark lades ner. Örebro, Linde, Karlskoga fick räcka.

När regionen idag bygger nya vårdcentraler så sker det ofta i anslutning till äldreboende. Exempel på det är Kumla och Lindesberg.

Som Länsposten tidigare skrivit om så har Kumla, med över 20.000 invånare, satsat på samverkan mellan äldreboende och vård. Äldrevårdsenhet, är ett gångbart ord här.

Hallsberg är i nuläget i stort behov av upprustning av vårdcentralen, men den kommer, enligt beslut, att byggas om.

Torbjörn Ahlin igen:

– På sikt hoppas vi att det ska bli sådana här enheter i varje kommun. Det är den politiska inriktningen för Region Örebro län.

– Men till att börja med får vi fokusera på att få till en äldrevårdsenhet i varje länsdel.

Men, återigen, medborgarna har rätt att skicka in förslag på allt från cykelställ till lasarettsbygge.

– Absolut inget fel med förslag. Det är demokratiskt helt rätt. Men i det här fallet är förslaget orealistiskt. Vi kommer inte att förorda ett vårdbygge vid Byrsta.