Rökande länsbor dör i förtid

Rökarna blir allt färre. Och Region Örebro län arbetar med att få bort rökningen även inom sjukhusområdet. Uppskattningsvis sju procent av länets befolkning där dagligrökare. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Rökarna i vårt län blir allt färre. Åtminstone om man ska tro senaste undersökningen från Folkhälsoinstitutet.
Men statistiskt kommer kanske 360 länsbor i år att dör för tidigt, på grund av rökning (vår uträkning).

– Vi jobbar intensivt vidare med de här frågorna, säger Matz Larsson, överläkare på Tobakspreventiven på USÖ.

Hur många rökare finns det in vårt län?

Den frågan ställer vi till Matz Larsson, rökpreventiv pionjär på Tobakspreventiva enheten.

– Enligt en riksbaserad undersökning så handlar det om sju procent av befolkningen som är dagligrökare.

– Men för bara några få år sedan så var siffran 10-11 procent Så det går åt rätt håll.

– Men samtidigt vill jag säga att siffrorna bygger på enkäter. Frågan är då: hur mycket kan man lita på att folk svarar uppriktigt här? En viss reservation alltså, men vi hoppas givetvis att siffrorna indikerar rätt utveckling: rökningen minskar.

En annan siffra, en klart oroande siffra, är att minst 12.000 personer om året, i landet, dör en förtida död som är kopplad till rökning rökning. Ett antal av dessa finns i vårt län. Då blir frågan:

Kan man bryta ner de här siffrorna på länsnivå?

– Det går. Vårt län står sig statistiskt som ”genomsnittligt”, om jag får säga så. Om vi tar vår befolkning, som väl närmar sig 300.000, och jämför den med rikets hela befolkning så kan vi få en ungefärlig siffra.

Alltså: Tio miljoner människor i landet. En procent är 100.000. Följaktligen bor runt tre procent av landets befolkning i vårt län.

Därmed skulle de som dör i förtid på grund av rökning i vårt län vara tre procent av 12.000. Alltså runt 360 personer. Givetvis med en viss felmarginal upp eller ner.

Enligt samma räknemetod skulle vi i nuläget alltså ha 21.000 dagligrökare i länet. Men siffran är givetvis inte skriven i sten, bara en indikation om var den möjligtvis kan landa.

Enligt Matz Larsson ställs ungefär 100.000 tobaksrelaterade diagnoser i landet, årligen.

Omräknat till vårt län skulle det betyda 3.000. Tänkvärt.

Tobakspreventiven på USÖ ligger i framkant, i hela landet, när det gäller rökavvänjning. Men nya utmaningar saknas inte. Så till exempel har män från en del andra kulturer höga rökvanor. Ungdomar är också utsatta; av både tobaksreklam och omgivningens tryck.