Minskad arbetslöshet

Arbetslösheten sjunker i länet. Många branscher ropar efter folk. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Arbetslösheten minskar i länet.
Arbetsförmedlingens senaste rapport pekar på en arbetslöshet i vårt län på 7,3 procent.

I Örebro län fortsätter alltså arbetslösheten att minska. På ett år från 7,6 procent till 7,3. I antal personer handlar det om 335.

Antalet inskrivna arbetslösa i länet var vid februaris ingång 10.550. Därmed ligger vårt län lite över rikssnittet som är på sju procent arbetslösa.

Lägst arbetslöshet i landet hittar vi för övrigt i Uppsala med 5,6 procent. Högst i Blekinge och Gävleborg med 9,5 procent.

Noterbart är dock att arbetslösheten inte sjunker i expansiva Örebro kommun. Stabil, eller till och med en liten ökning från 7,6 till 7,7 procent.

5.568 personer var öppet arbetslösa i länet vid februaris ingång.

1.179 personer fick arbete, i länet, under januari. 142 varslades om uppsägning.

Högst arbetslöshet hittar vi Hällefors där siffran ligger på tio procent. Lägst i Lekeberg med fyra procent.