Medborgarservice ger svar

Textstorlek:

Sedan några veckor finns något som heter Medborgarservice i Lindesbergs kommun. Till vänster alldeles innanför dörren till biblioteket sitter personal från kommunen som kan hjälpa till med diverse spörsmål.

Hos Medborgarservice i Lindesberg får man som kommuninvånrare eller besökare svar på sina frågor inom olika områden.

Hit kan man vända sig för information och för att ta del av blanketter och broschyrer som rör det offentliga Sverige.

Här kommer det finnas personal mellan klockan 09.00 – 15.00 varje dag, med undantag för lunch 12.00 – 13.00. På fredag är det bemannat mellan klockan 09.00 – 12.00.

När Länsposten är där finns två personal på plats, projektledare Rahf Almadfa och konsumentvägledare Rosmarie Haapala.

– Det här är ett försöksprojekt under ett år, upplyser Rahf.

– Men jag är här endast på torsdagar, fyller Rosmarie i.

Hennes ordinarie plats som konsumentvägledare är i stationshuset, där hon finns övriga dagar.

De försöker svara på allmänna frågor om kommunens service och verksamhet. Här kan man också få vägledning och hjälp till rätt kontakt för sitt ärende.

– Vårt mål är att hjälpa medborgarna på ett snabbt och effektivt sätt, poängterar Rahf.

Vad frågar folk efter?

– Det kan vara hur de ska kontakta myndigheterna, som till exempel Försäkringskassan eller Migrationsverket, säger Rahf.

Även om nyanlända är en grupp med extra behov av information om det svenska samhället, så finns det många andra som kan vara osäkra på saker och ting.

– Ja, vi hjälper alla i Lindesbergs kommun, och speciellt en del äldre kan ha svårt med den datoriserade biten, påminner Rosmarie.

Något som har blivit extra aktuellt de senaste åren är mobilt bank-id, och det kan vara svårt för vem som helst att skaffa. Men hos Medborgarservice finns hjälp att få.

Det är Arbetsmarknadsenheten som ansvarar för projektet och enhetschef där är Emil Chandorkar:

– Vi har sökt och fått medel av Länsstyrelsen för att kunna genomföra detta projekt.

Man hade upptäckt ett stort behov, särskilt bland de nyanlända.

– Det var tidigare så att de inte visste vart de skulle vända sig i olika frågor, som att beställa biljetter eller blanketter.

– Kommunens växel och bibliotekets informationsdisk kunde bli belastade med sådana ärenden.

På fredagar finns en representant från Arbetsförmedlingen på plats och Försäkringskassan ska också bemanna någon dag i veckan.