Ljusnarsberg ”skuldtätast” hos fogden

I Nora, som exempel, har 4,1 procent av invånarna en skuld till Kronofogden. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Drygt 10.500 personer i vårt län har en skuld hos Kronofogden.Det positiva är att de är några färre sedan förra året.Mest negativt: i Ljusnarsberg har 9,6 procent av befolkningen en fogdeskuld.

När kronofogden knackar på. Så heter ett populärt engelskspråkigt program i TV12. Där går det ofta hett till.

Så illa är det inte i Sverige, men klart är att många har skulder hos Kronofogden, i Örebro län.

Positivt: 135 personer färre i skuld, jämfört med förra årsskiftet. Den sammantagna skulden minskar också.

Troligen hänger minskningen samman med högkonjunkturen, enligt ett meddelande från Kronofogdemyndigheten.

I snitt har 4,4 procent av länets befolkning skuld hos fogden.

I riket som helhet är siffran 4 procent. Allt något fler med skuld, procentuellt, i vårt län.

Länets sammanlagda skuld här är nästan 1,8 miljarder kronor. Medianskulden ligger på 53.582 kronor, den är i ungefärlig nivå med hela riket.

I Ljusnarsberg har 9,6 procent av invånarna en fogdeskuld. Det är högst i landet.

Karlskoga och Lekeberg har lägst. Där ligger siffran på 3,8 procent av invånarna.

I Ljusnarsberg har 10,8 procent av männen skuld till Kronofogden. Kvinnornas siffra är 8,4.

Genomgående har kvinnorna lägre siffror i alla kommuner. I både Örebro, Karlskoga och Lekeberg har låga 3,2 procent av kvinnorna fogdeskulder.

I snitt har 3,5 procent av kvinnorna och 5,3 procent av männen i länet skulder till fogden.