Ge skogsägare hållbara villkor

Textstorlek:

Vi går mot ljusare tider. Dagarna blir längre och hoppet om våren spirar. Kanske kommer även Sveriges skogsägare att kunna glädjas och se en ljusning på ett problem som ansatt många av dem.

I slutet på förra veckan kom beskedet att Skogsstyrelsen kommer att betala ut pengar till de skogsägare som sedan december väntar på ersättning för formellt skyddad skog. Markägare vars avtal om skydd av skog med Skogsstyrelsen blev klara i december kan äntligen få betalt.

Det var efter att den budget som Moderaterna och Kristdemokraterna lade fram i riksdagen, och som fick majoritetens stöd, som Skogsstyrelsen meddelade att allt arbete med formellt skydd av skog hade stoppats.

Nu har den rödgröna regeringen, som stöds av Centerpartiet och Liberalerna, genomfört ändringar i det regleringsbrev som styr myndighetens arbete. Dessa gör det möjligt för Skogsstyrelsen att slutföra ärendena och inom kort betala ut pengarna till berörda markägare. Gott så.

I den tidigare M-KD-budgeten sänktes myndighetens anslag för ersättning till skogsägare för skydd av skog med runt 200 miljoner koronor.

Även de markägare som hade förhandlat färdigt med Skogsstyrelsen och bara väntade på utbetalning fick vänta, meddelade verket.

Att detta nu löser sig är bra, men alla andra påbörjade ärenden ligger fortfarande på is, och Skogsstyrelsen inleder inga nya. Den ovissheten är inte bra för någon av parterna.

Under 2018 var det omkring tusen skogsägare som fick ersättning av Skogsstyrelsen till följd av att skog formellt skyddats på deras fastigheter.

Arealen ”biotopskyddad skog” ökade med 51 procent och arealen ”nya naturvårdsavtal” med 22 procent, jämfört med 2017, enligt statistik från Skogsstyrelsen. Siffrorna indikerar att de svenska skogsägarna i mångt och mycket är i händerna på staten.

Det som skulle behövas är enkla och tydliga regler för skogen. Miljöansvar och produktion är något som ska gå hand i hand och därför behövs mer av ”frihet under ansvar”. Äganderätten är grunden för all näringsverksamhet på landsbygden. Biotopskydd får inte hindra markanvändning.

Äganderätten är grundmurad och en vägledande princip i varje rättsstat. Det måste vara möjligt att utveckla skogs­näringen, samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras.

När staten klassar skogsareal som skyddad måste rimlig ersättning snabbt utgå till ägaren. Ägande, ansvar och be­fogenheter går hand i hand. Det man äger, det förvaltar och vårdar man också.

Skogens betydelse är avgörande för svensk ekonomi och ovärderlig för att skapa jobb på landsbygden. Den ger förnybar energi, som behövs för att möta klimathoten. Skogsnäringen borde därför snabbt ges rätta – och hållbara – förutsättningar.