”Fokus på landsbygden”

Textstorlek:

– Örebro kommuns landsbygdsprogram har hittills kunnat förebygga en större klyvning mellan stad och land.
Det säger Centerns kommunalråd, Per-Åke Sörman, till Länsposten.

När den nya trepartikoalitionen C+S+KD presenterade sig så hymlade inte Per-Åke Sörman med svaret på vår fråga om vad det nya styret betyder för landsbygden.

– Vi kommer att ha fortsatt hårt fokus på landsbygden.

Så här är det, i korthet: alla förvaltningar och förtroendevalda har ett landsbygdsprogram att förthålla sig till när beslut ska tas.

Det här kallas att landsbygdssäkra beslut i Örebro kommun.

Men hur har det gått hittills, programmet har ju varit infört en tid nu?

– Bra, skulle jag vilja säga. Det har synliggjort hela kommunens utmaningar, inte bara de som finns i det som kan kallas ”Örebro stad”.

– Jag menar att det här viktiga programmet har kunnat förebygga en större klyvning mellan stad och land. Absolut positivt.

– När viktiga beslut ska tas, känner vi oss trygga i att de ”landsbygdssäkras”. Men vi fortsätter att hålla hårt fokus på de här frågorna. Och det råder ingen politisk oenighet om inriktningen.

Programmet sträcker sig till 2025 och revideras årligen. Det står i statuterna att ”landsbygden ska göras väl synlig i kommande kommunövergripande strategier och planer som tas fram.”

Örebro kommuns landsbygdsnämnd har med stöd av kommunstryrets förvaltning, ett särskilt ansvar att följa upp landsbygdsprogrammet i sin helhet.

Samtliga nämnder, förvaltningar och styrelser ska bedöma på vilket sätt de här målsättningarna medför förändrade arbetssätt.

– Det här är en metod för att inte glömma bort landsbygden i det kommunala arbetet. Säkringen innebär att på ett medvetet, objektivt och systematiskt sätt ta hänsyn till bygdernas särskilda förutsättningar.

– Landsbygden betraktas ofta som rätt problematisk, medan staden per automatik är en symbol för möjligheter och utveckling. Men så är det förstås inte.

Landsbygdssäkringen ingår också i målsättningen att Örebro ska vara Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad som även har en attraktiv landsbygd att bo och jobba i.

Inom Region Örebro län finns en liknande syn på landsbygden.

– Vi kommer att ha fokus på regional utveckling, säger Centerns regionråd Torbjörn Ahlin till Länsposten.

– Bland annat ser jag att gröna näringar får en väsentlig och utökad roll i länets utveckling.