De flesta nöjda med färdtjänsten

De flesta är nöjda med sina sjuktransporter. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Trots all kritik – de flesta är nöjda med färdtjänsten och sjukresorna.
Det visar en riksomfattande undersökning där 52.000 personer fyllt i svarsformulär.

Det ska alltså noteras att det här är branschens egen undersökning. Anbaro, så heter barometern för anropsstyrd trafik, och som sedan år 2004 mäter resenärernas upplevda kvalitet på färdtjänst och sjukresor.

Undersökningen täcker 83 procent av samtliga kommuner vad gäller färdtjänst och 95 procent av sjukresorna. Det motsvarar 97 procent av befolkningen.

Siffrorna för 2018 är de här:

90 procent av resenärerna är nöjda med beställning och resa.

96 procent av resenärerna anger att de är nöjda vad gäller att få svar direkt och att resan sker utan förseningar.

93 procent är nöjda med beställningscentralens bemötande.

88 procent är nöjda med beställningen av sin resa.

Det visar sig att 65 procent av resenärerna är kvinnor. Fem av hundra gör dagliga resor, majoriteten gör det någon gång per vecka.

De allra flesta resor sker på distanser upp till 15 kilometer.

Det som lyfts fram från Anbaro är att förarnas bemötande spelar stor roll för kundnöjdheten. Dessutom att tiden hålls.

Varför strax under tio procent av resenärerna är missnöjda med sina resor, framgår inte av rapporten.