Cyklisterna är otrygga

Inte lätt att vara cyklist. Man har inte bara vädrets makter emot sig, utan även bilister, fotgängare - och taxibilar - om cyklisterna själva får tycka. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Cyklister känner sig otrygga i trafiken. Och främst är det bilisterna som är orsaken.
Samtidigt byggs det nya cykelleder på landsbygden i vårt län.

Cykelbanorna byggs hela tiden ut i vårt län. Senast i raden är landsbygdsförbindelsen från Örebro ut mot Glanshammar. Eller tvärt om. Andra exempel är att man numera kan cykla Örebro-Kumla liksom Karlskoga-Degerfors på särskilt markerade cykelstråk.

Men det är inte enkelt att vara cyklist. Det är otryggt. Det är i varje fall vad de själva tycker när de fått svara på frågor i enkätform om hur de upplever sin cykeltillvaro.

Det är Svensk cykling som ställt frågan till drygt tusen cyklister. Det här är några av svaren:

32 procent av de tillfrågade tycker att bilisterna visar cyklisterna dåligt omdöme i trafiken.

Bara en av fyra cyklister tycker att trafiken präglas av ömsesidig hänsyn.

Var fjärde cyklist tycker att fotgängarna borde iaktta större hänsyn.

Den största källan till irritation är alltså bilisterna, enligt nästan var tredje tillfrågad.

Att cykelvägar övergår i biltrafikerad väg är en lika stor källa till irritation. Även dålig belysning.

Dåligt underhållna cykelvägar är den tredje största irritationskällan.

Märkligt nog hamnar taxichaufförer på fjärde plats, enligt den här undersökningen. Cyklisterna tycker inte att de visar tillräckligt hänsyn.

Och när det gäller bilisterna så är det vanligaste irritationsmomentet att de underlåter att blinka när de svänger, kör för nära eller för fort.

Landsbygden är i fokus när Visit Örebro presenterar vad de har att erbjuda i cykelväg. Flera nya cykelleder håller på att skapas, betonar man, men några finns redan.

I sitt utbud lockar Visit Örebro (län) med ”Att få komma ut på landsbygden, att cykla till en gastronomisk restaurang eller SM-området i Ånnaboda, eller besöka en och annan gårdsbutik…”

När vi frågade Noras turistchef Håkan Ceder om varför turismen ökat i Nora sa han bland annat:

– Vi lanserar flera nya cykelleder i vacker Bergslagsnatur. Det lockar väldigt många som vill komma bort från storstadsbruset. Och inte minst drar det utländska turister hit.

Men då måste alltså cykelvägarna upplevas som säkra.

”Vi måste konstruktivt verka för att minska konflikterna mellan trafikantgrupperna” säger Klas Elm på Svensk cykling i ett pressmeddelande.

”Det finns irritation och otrygghet bland trafikanter. Undersökningen bekräftar bilden”.

Sedan har vi snön också. 24 av 100 sadelryttare vill ha bättre skötta cykelvägar.