Svenskproducerade livsmedel till 64 procent

Både Länsstyrelsen och regionen vill se mer av lokalt odlade livsmedel. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

I genomsnitt är 64 procent av de livsmedel som upphandlas till länets kommuner och Region Örebro län, svenskproducerade.
Det här vill nu både regionen och Länsstyrelsen gå vidare med, och öka procentsatsen.

Det är en spännvidd mellan 60 och 68 procent svenskproducerade upphandlade livsmedel i länets kommuner.

Men i genomsnitt landar alltså siffran i de 12 kommunerna, och regionen, på 64 procent.

Det handlar om upphandlade livsmedel till ett årligt värde av 200 miljoner kronor.

Särskilt långt framme ligger här Örebro kommun, och regionen.

Men nu arbetar nämnda aktörer med ambitionen att öka andelen regionala livsmedel till de offentliga måltiderna. Exempelvis till äldreboenden och sjukhusen.

Länsstyrelsen och regionen slår fast i sin nya handlingsplan (som sträcker sig till 2023) att den offentliga marknaden kan, via upphandling, visa vägen och utveckla den offentliga måltiden i enlighet med den svenska lagstiftningens krav på en mer nära livsmedelsproduktion.

I handlingsprogrammet står det:

”Att hitta och locka konsumenterna med innovativa mat- och måltidsupplevelser, som bidrar till de nationella och regionala målen i livsmedelsstrategin, är en viktig utmaning”.

Här nämns för övrigt Grythyttans Gästgivaregård och Måltidens hus som väletablerade varumärken i det här sammanhanget.

Länsstyrelsen vill även stärka kopplingen mot både naturturism och måltidsturism.

”Att sälja mer regionalt och lokalt odlat är en utmaning”, konstateras i handlingsplanen.

Det totala värdet av länets primärproduktion uppskattas i nuläget till cirka 1000 miljoner kronor per år.

Bland annat vägs runt 50.000 ton mjölk in årligen, som förädlas till närproducerade livsmedel.

En hållbar och ökad svensk produktion av livsmedel kan bidra till att även nå klimatmålen, konstaterar Länsstyrelsen och regionen gemensamt.