Skydd för Brevens tallar

Landsbygden får allt mer skyddad natur. Nu är över 3,5 procent av den produktiva skogsmarksarealen formellt skyddad. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Brevens unika tallskogar är senast i raden av nya naturskyddade områden. Länsstyrelsen har tagit beslutet.

Länets landsbygd skyddas i allt högre grad. Under 2018 har Länsstyrelsen tagit beslut om nio nya naturreservat.

Det senaste är alltså Brevens bruks omtalade tallskogar. Därmed blir Brevens nu inte bara uppmärksammat för sin unika bruksmiljö, och Peter Flacks revyer, utan även för sin artrika tallskog.

Vi befinner oss alltså i länets sydöstligaste hörn och det handlar om nästan ettusen hektar, på gränsen mot Östergötland.

Så här står det i Länsstyrelsens ”programförklaring” till varför just Brevensskogen ska skyddas:

”Ett sammanhängande område av skog, myrmark, sjöar och tjärnar. Myrmarken och sjöarna har ett rikt fågelliv. Stormossen är platsen för länets största kända orrlek och där även storlommen trivs.

Men störst naturvärden är knutna till områdets gamla brandpräglade tallskogar…. Här finns tjäder, nattskärra, blå taggsvamp och många insekter knutna till gammal tallved. Exempelvis den rödlistade skalbaggen raggbock.”

Till detta ska läggas att Länsstyrelsen har ett reservatsbeslut om ytterligare 660 hektar i direkt anslutning, söderut. Det kommer alltså att bli totalt runt 1600 hektar.

På gång (beslutat) är även ett naturområde uppe i nordöstra delen av länet, Dragtjärn. Det handlar om 400 hektar som gränsar mot Malingsbo-Kloten. Vi rör oss alltså i gränstrakterna av Lindesberg och Ljusnarberg.

Totalt skyddas nu 1637 hektar i länet av olika naturtyper. Det är drygt 3,5 procent av den produktiva skogsmarksarealen.

Här är de områden där besluten tillkommit under 2018.

1. Bergvikskullen i Hällefors kommun. Ung naturskog.

2. Nämnda Brevens tallskogar.

3. Dragtjärn med naturskog och myrmarker.

4. Grytskogen i Lekeberg. Orört landskap.

5. Järlehytte skog i Nora kommun. Fuktig blandskog.

6. Jönsaskogen i Lekeberg. Grandominerad naturskog.

7. Kungshall i Lekeberg. 72 hektar naturskogar och myrmarker.

8 och 9. Lidetorpsmossen och Västansjö i Degerfors kommun. Åsar, grandominerad barrblandskog och en dödisgrop.

Lekeberg har alltså fått tre nya områden. Så här säger Länsstyrelsens Emil Pagstedt Andersson till Länsposten, om det:

– Slumpartat. Men jätteroligt att en mindre, och relativt nybildad kommun som Lekeberg, fått flera nya reservat.

– Beslutet om Brevensskogen togs för övrigt precis före jul. Samtidigt tog Östergötland beslut om skyddad skog på sin sida om gränsen.