Fortfarande torrt i markerna

Textstorlek:

Trots att det bitvis varit blött och ruggigt i december är det fortfarande för låga grundvattennivåer i länet. Det gör att man på vissa håll fortfarande har problem med sinande brunnar.– Det har helt enkelt regnat lite för lite, nu vill vi ha en mild regnig vinter, säger Bo Thunholm på SGU.

– Inför sommaren i våras såg det bra ut. Då var grundvattennivåerna från det redan torra året 2017 i stort sett återställda. Sedan vet vi alla vad som hände. Det blev den varmaste och torraste sommaren på mycket länge fortsätter Bo Thunholm.

Sommarens närmast extrema torka gjorde att nivåerna i de små grundvattenmagasinen, ofta belägna relativt nära markytan, sjönk till låga nivåer.

Förra sommaren var det oftast de större grund vattenmagasinen som tog stryk, vad är då skillnaden?

– Det är geologin som påverkar. Genomsläppliga berglager, eller jordlager gör att vattnet flödar lättare. Exempel är rullstensåsar och liknande. Där finns de stora grundvattenmagasinen. Jordarter som morän och liknande är mindre genomsläppliga, där hittar vi de mindre grundvattenmagasinen.

Att de mindre grundvattenmagasinen minskar sommartid är inget ovanligt.

– Nej, det betraktar vi som normalt, även om sommaren var lite ovanlig. Nivåerna blev ovanligt låga. Men det stora problemet är att det inte fyllt på som det ska. Normalt regnar det en hel del på hösten. Eftersom växterna då slutar suga vatten och avdunstningen minskar brukar det gå fort att fylla grundvattenmagasinen, om det regnar. Men det har det inte gjort i någon större utsträckning. Det gör faktiskt att situationen är lite bekymmersam, menar Bo Thunholm.

Han menar att det behöver fylla på rätt snabbt om nivåerna ska ha en chans att räta till sig inför sommaren.

– Ja, vårt önskescenario nu är plusgrader och regn under en rätt lång period. Det behöver inte komma extrema mängder, men kanske lite över det normala. Fryser det till nu får vi ingen påfyllning av grundvattnet förrän fram i april, när snösmältningen kommer. Det kan vara försent om man exempelvis har en grävd brunn. En regnig, mild vinter vore det bästa.

Bo Thunholm håller med om att det varit flera rätt onormala år nederbördsmässigt.

– Det började redan med den extrem nederbördsfattiga hösten 2016.

Gurndvattnet kartläggs och mäts regelbundet. Dels genom olika modellberäkningar, men också fysiskt, på plats, med rör utplacerade lite varstans i landet.

– Det är en normalt, tvåtums järnrör nedborrat till grundvattnet. Hur djupt varierar. Ofta sitter det fler rör i terrängen nära varnadra. Vi har exempelvis fem rör nära Grimsö, norr om Lindesberg, och fem rör nära Hallsberg.

I rören mäter man antingen nivån manuellt, med ett så kallat kluck-lod, Ett lod man släpper ner, när det når grundvattnet hörs ett kluck.

– Men vi har också helautomatiska rör med kontinuerlig mätning som kommunicerar med våra datasystem via telenätet. I år och ett par år framåt pågår ett stort projekt där målet är att i princip fördubbla antalet mätrör.

– I det projektet ingår också de spektakulära flygmätningar som gått att se över Örebro län under sommaren. Med en speciell antenn, ungefär som en stor grind hängande under en helikopter har vi kartlagt grundvatten med en metod som påminner om radar, geofysiska mätningar. Målet är att kartlägga och hitta nya grundvattentillgångar, avslutar Bo.

På Länsposten har vi fått rapporter om brunnar som fortfarande sinar i området kring Sänna och i Tiveden. Har du en sinande brunn? Hör av dig till lansposten@sveagruppen.se