Nu är nya universitets-biblioteket invigt

Textstorlek:

Örebro universitet firar 20-årsjubileum i år. Ett av årets arrangemang med anledning härav var nyinvigningen av biblioteket. Länsposten har varit där, och också fått en rundvandring i ”katakomberna”. Bland annat har vi granskat Mörnerska samlingen.

Det nyrustade Universitetsbiblioteket har invigts och bandet klipptes av bibliotekschefen Marie Danilesen. Prorektor Anna-Karin Andershed inledde dock invigningstalet. Hon påtalade biblioteket som den femte statsmakten och betonade dess vikt för ett utvecklande av demokratin i samhället.

Marie Danilesen berättade om nyheterna med det nya biblioteket. Hon poängterade att i den förr mindre populära läsesalen är det nu full aktivitet. Att flytta 150 000 böcker har tagit sin tid och all belysning är dessutom ny.

Här finns nu en ny föreläsningsyta, som inte funnits tidigare.

Biblioteket har funnits i lokalerna sedan 1996 och här har många studerande kommit och gått genom dessa år.

Här har de kunnat studera i de tystare läsesalarna. Här har man kunnat spela schack, läsa tidningar och böcker, både digitalt och på papper.

Men hur många känner till alla de kvadratmetrarna med samlingar och arkiv som finns under jord? Det är i många stycken helt unika samlingar, som är värda mer uppskattning.

Hur många känner förresten till Gustav S.O. Svenssons klippsamling? Folkskoleläraren från Glanshammar hade prydligt klistrat in artiklar från hela länet.

Denna kulturskatt finns tillsammans med hans samlade topografiska litteratur i det så kallade Närkebiblioteket en trappa upp.

Här finns även delar av Birger Mörners bokskatt och arkivmaterial. Även bokskåpen som en gång stod i hans hem.

Men för att kunna se de riktiga godbitarna måste man ta hjälp av personalen. Länsposten anlitar Rolf Brangstad som ansvarar för bland annat Mörnerska samlingen.

Med är även Gunilla Hammarland, numera pensionär sedan tio år, men som kan arkivet på sina tio fingrar efter många tjänsteår härstädes.

Birger Mörner af Morlanda föddes 1867 i Nora och avled 1930 i Flen. Han var greve, diplomat, författare och resenär. Åren 1912–1918 var han ägare av slottet Mauritzberg. Under sin levnad hade han stort umgänge med sin tids kulturpersonligheter, som också hjälpte Birger med samlandet, som bestod av böcker, handskrifter, plus mycket annat av kulturvärde.

– Efter sina år som resande till exotiska länder hade han dragit på sig sjukdomen malaria. För att finansiera medicinen var han tvungen att sälja av samlingen, berättar Gunilla.

Birger var ju född i länet och under 1890-talet var han tingsnotarie i Örebro. Han önskade att hans samlade verk skulle hamna i staden.

Efter en kontakt med landshövdingen i länet bildade Örebro stad 1927 något som kallades Samfundet Örebro Stads- och Länsbiblioteks Vänner.

– Syftet var att samla in pengar så att man kunde köpa loss Mörners samling.

Priset på denna skulle bli 60 000 kronor och då ingick förutom böcker och arkivmaterial även två Strindbergtavlor. Dessa konstverk finns däremot inlåsta någonstans hos kommunen.

Det nya stadsbiblioteket invigdes 1932 nere vid Vasabron, och året efter innehöll det den fina samlingen i ett eget rum.

När nästa bibliotek invigdes 1981 fick dock samlingen dela utrymme med en läsesal. År 2000 överfördes Mörnersamlingen i deposition till Örebro universitetsbibliotek.

Hösten 2005 fick Kulturrådet i uppdrag att genomföra Accessprojektet, att lyfta fram okända samlingar. Universitetsbiblioteket ansökte och fick medel för att kunna registrera hela samlingen i en databas av en arkivarie.

Rolf Brangstad har ägnat många timmar i arkivets gömmor och han visar alla böcker, klippsamlingar och arkivmaterial som Mörner samlat på sig under årens lopp.

– Han fick även manuskript från olika författare, som Gustaf Fröding, Verner von Heidenstam, Hjalmar Söderberg med fler, upplyser Rolf.

Han visar Gustaf Frödings bok ”Nya dikter”, där denna text också står på insidan: ”Detta manuskript har på ärligt sätt förvärvats af greve Birger Mörner intygar hans vän Gustaf Fröding”.

Något extra festligt är en så kallad Stambok.

– Det var som en gästbok där hans besökare fick skriva eller teckna, berättar Rolf.

Bland annat hade August Strindberg skrivit: ”som om jag inte skrivit nog i min dag”.

Under sina Örebro-år blev Mörner god vän med Levi Rickson. ”Jeremias” hade i slutet av 1800-talet bildat Djungelklubben, som vi skrev om i LP i julnumret. I samlingen finns allt material från bildandet av klubben och dess fortsatta verksamhet.

Här finns protokollsböcker vackert illusterade av medlemmarna. En handskriven förteckning visar vilka bemärkta personer i den tidens Örebro som innehade de olika djurnamnen ur Djungelboken.

Rudyard Kipling skulle bli en kultfigur hos sällskapet i slutet av 1800-talet och en bit in på det nya seklet, innan klubben upplöstes.

Levi Rickson var dessutom under en lång tid behjälplig med katalogiseringen av Mörnerska samlingen.

Här finns även inkunabel, vilket syftar på böcker som härstammar från boktryckarkonstens begynnelse fram till och med år 1501. Det är något speciellt att få bläddra i böcker från 1400-talet.

Massvis med klippböcker finns också i arkivet där Mörner prydligt klistrat in artiklar efter olika ämnen.

Att Birger Mörner var en storsamlare av rang förstår man. Och mycket måste det ha blivit under alla hans resor runt hela jordklotet.

Vad hände med alla souvenirer?

– De lämnades in till Etnografiska museet i Stockholm och finns där, säger Gunilla Hammarland.

De långa gångarna under biblioteket innehåller inte bara Mörnerska samlingen, utan här finns inlämnat material från många andra personer, som Harald Forss, Nils-Petter Eckerbom, Tage Eriksson, Arne Upling med fler. Den sistnämnde poeten som förresten fortfarande är i livet.

För drygt tio år sedan tog universitetbiblioteket hand om flera volymer som funnits i Karolinska skolans vind och källare. Material som riskerade att gå förlorat.

Även från Glanshammars kyrkoarkiv har Gunilla Hammarland räddat mycket.

Men som sagt, för att kunna botanisera i de olika arkiven måste man ha guidning. Inte minst för att hitta bland virrvarret av gångar.