Mest kultur i Örebro

Örebros kulturinstitutioner suger upp det mesta av de regionalt finansierade kulturaktiviteterna. Bilden från Konserthusets nya interiör. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Örebro kommun har 50 procent av länets befolkning – men får 70 procent av de regionalt finansierade kulturaktiviteterna.
Det konstaterar nätverket Lindekultur, som gärna vill se en förändring här.

Det är den senaste uppföljningsrapporten om den regionalt finansierade kulturen i vårt län som ligger till grund för siffrorna.

Ett motsatt exempel till Örebros kulturfinansiering är att Lindesberg har åtta procent av befolkningen, men får sex procent av den regionala kulturfinansieringen.

Så här ser det ut i övriga kommuner:

Askersund Fyra procent av länets befolkning. Noll regional finansiering till publik/besökare.

Degerfors. Tre procent av befolkningen. Noll procent av publiken var regionalt finansierad.

Hallsberg. Fem procent av befolkningen. En procents länsfinansiering av kulturaktiviteterna.

Hällefors. Två procent av befolkningen, en procents finansiering.

Karlskoga. Tio procent av befolkningen i länet, fyra procent av kulturaktiviteterna ”sponsrade” regionalt.

Kumla. Förhållandet där är Sju-sex.

Laxå. Två procent av befolkningen. Noll i regionalt finansierat.

Lekeberg. Tre procent av befolkningen, noll procent av publik/besökare regionalt finansierade.

Ljusnarsberg. Där är det omvänt. Två procent av befolkningen, men fem procent av besöken finansierade regionalt.

Nora. Fyra procent av befolkningen, sex procent i stöd.

Region Örebro län fördelade drygt 94 miljoner kronor året innan till olika kulturaktiviteter inom modellen kulturell samverkan. Alltså: Länsmuseet, Länsmusiken, Arkivcentrum, Stadra teater, Opera på Skäret, regionbiblioteket och stöd till dans, film, hemslöjd, bild/form, musik och teater.

Ytterligare 3,8 miljoner fördelades som regionala verksamhetsmedel, utan statlig finansiering.

Länsteatern, Länsmusiken och Länsmuseet fick tillsammans 80 procent av de regionala verksamhetsmedlen.

Men 70 procent av kulturproducenternas publik tog del av den finansierade kulturen i Örebro kommun. 30 procent nådde ut till övriga kommuner i länet.