Hälsan främst

Hälsan kom före ekonomin när vi gav våra nyårslöften. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

De flesta nyårslöftena som gavs inför det nu påbörjade 2019 har handlat om hälsan.
Det näst vanligaste löftet är på något sätt kopplat till ekonomin.

I åldersgruppen 18-22 år så har hela sex av tio avgett nyårslöfte. Men när man kommer upp i åldrarna 56-80 år så är det bara var femte person som avgett ett löfte inför 2019.

Löftena har i 57 procent av fallen handlat om något kopplat till hälsan. Typ sluta röka, eller motionera mera.

18 procent har gett löften kopplade till ekonomin och 16 procent löften kopplade till relationer. Sju procent har gett nyårslöften kopplade till sina yrken.

1003 personer har tillfrågats i åldrarna 18-80 år (SBAB) under tiden 27-31 december förra året.

Några ekonomiska tips inför det nya året kan vara:

1. När du handlar, gör det kritiskt. Undvik onödiga reor. Kanske ett nära nog köpstopp under en kortare tid?

2. Skaffa ett swishkonto för att undvika att hamna i swishfällan. Ha bara en mindre summa på det kontot.

3. Se över alla avtal och abonnemang: el, hemförsäkring och bostadslån. Här kan det finnas pengar att spara.

Samma enkät visar också att bara 12 procent av de tillfrågade spräckte sin julbudget. Generellt är vi alltså rätt bra på att sköta vår ekonomi.