En och en halv miljon brott

Antalet inbrott i villor visar ingen ökning.Vad gäller lägenheter däremot finns en påtaglig statistisk ökning. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

En tiondels promille av befolkningen utsattes för dödligt våld förra året. Alltså drygt ett fall per 100.000 invånare.Men förra årets 113 fall av dödligt våld kommer sannolikt att öka under 2018.

I väntan på att 2018 års statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) blir klar runt första april, så är det siffrorna för året innan som gäller.

Där konstaterar BRÅ att det anmäls runt en och en halv miljon brott per år i landet. Den siffran har i stort sett stått sig de senaste åren.

Men den kategori brott som noterbart ökar, är ”brott mot person”. Däremot minskar stöld- och tillgreppsbrott sakta. Så även skadegörelse.

Det man kanske talar mest om, är dödligt våld. Där ligger siffran, hittills, på 1,12 fall per 100.000 invånare. Har gjort så ett par tre år i följd.

75 procent av samtliga fall av dödligt våld sker i storstadsregionerna. Mycket talar här för att Malmö kommer att sticka ut i nästa års statistik.

I drygt en fjärdedel av fallen är offren en kvinna. Men tendensen är sjunkande siffror för kvinnor och ökande procentsats för män.

Vad gäller bostadsinbrott så ökade de till i år med tre procent. Siffran stannade vid närmare 23.000 anmälda bostadsinbrott i landet och det är lägenhetsinbrotten som står för hela den procentuella ökningen. Villainbrotten däremot har stannat av på en jämn nivå.

De brottstyper som ökat mest senaste tiden är våldtäkter. Plus tio procent upp där och 654 anmälda våldtäkter. 

Sexuellt ofredande står i BRÅ:s statistik för 11.000 anmälda brott. Även där en ökning.

Senast i maj i år ska BRÅ för regeringen redovisa den undersökta utvecklingen av utsattheten för sexualbrott.