1000 i länet får stroke i år

Länets sjukvård har högspecialiserad utrustning för att ta hand om patienter som drabbats av svåra sjukdomar. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Runt tusen personer i vårt län kommer att få stroke i år.
Siffran blir ännu högre om exempelvis hjärntumörer och hjärnskador från trafikolyckor räknas in.

Det visar sig också att stroke inte drabbar enbart äldre. Av de nämnda runt 1.000 personerna så är en femtedel under 60 år. Alltså i runda tall 200.

Det här är färska siffror från länets sjukvård, regionen.

Ny forskning av Marie Mattérne, knuten till USÖ, visar dessutom att det finns en rad sätt att få igång strokedrabbade igen.

På arbetsplatsen kan man exempelvis erbjuda kortare arbetstid eller möjlighet till flera raster. Stödpersoner är en annan väg. Dessa är en ofta outnyttjad resurs i arbetsrehabilitering, konstaterar forskaren.

Men det finns även andra faktorer ”med i bagaget” som påverkar positivt. Exempelvis att vara man, född i Sverige, ha barn i hushållet samt vara högskoleutbildad. Följaktligen har kvinnor, födda utomlands, utan barn och lågutbildade, det betydligt tuffare här.

Den här forskningen visar att en återgång till arbetet underlättas om personen inte har afasi, har en god fysisk förmåga och inte känner sig orolig eller nedstämd.

Personer som kan återgå till arbetet igen, efter sin hjärnskada, får en väldigt stor positiv förändring av sin livskvalitet.