Stort intresse för nya drivmedel

Morgondagens bilar visades i höstas upp i centrala Örebro. Här en hybrid. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Första halvåret ökade försäljningen av laddbilar med 107 procent.
Samtidigt meddelar Svenska Bioenergiföreningen att Nordens 122 producenter av bioenergi planerar att utöka produktionen rejält.

Vad ska jag välja för bil i framtiden? Gasdriven? Bio-varianter? El? Inte lätt att hitta rätta svaret. Men en sak är klar: det arbetas för högtryck med de nya drivmedlen.

Regeringens mål är ju att vi 2030 ska ha en fossilfri fordonsflotta, undantaget transportsektorn där målet är satt till 2050.

Den stora ökningen av försäljningen av laddbilar fortsätter. Under augusti var uppgången 32 procent, jämfört med augusti förra året.

Elbilsmässan i Göteborg nyligen visade upp en lång rad nya elbilar, från flera olika fabrikanter. Efterfrågan är större än tillgången, både vad gäller el- och laddhybridbilar.

Nu meddelar även Svebio (Svenska Bioenergiföreningen) att det finns planer på att rejält utöka produktionskapaciteten av biodrivmedel. Och det gäller hela Norden.

Från dagens produktion av 12 terrawattimmar (TWh) ska läggas till 36, och då kommer man upp i nästan 50 TWh till år 2025. Siffran gäller årlig produktion.

Om alla planer förverkligas så kommer en en tredjedel av dagens totala drivmedelsanvändning att kunna produceras i Sverige. I landet finns i nuläget 17 anläggningar för produktion av flytande biodrivmedel samt 55 anläggningar för biogasproduktion.,

Norge planerar på att producera råbioolja. Finland planerar att utöka sin produktion.

Som sagt, inte lätt att välja vilket drivmedel man vill ha till sin framtida bil.

Men redan om två år beräknas var tionde nyproducerad bil vara elhybrid 17 procent laddhybrid. Gas en procent.