Skogsägarna är fortsatt optimistiska

Svensk skog avverkas på ett kontrollerat och riktigt sätt. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Det råder fortfarande en stark optimism hos landets skogsägare. Sex av tio skulle köpa mer skog – om de hade en miljon att investera för.

Timmer och massavedspriserna ökar. Och hade skogsägarna pengar skulle de gärna investera i mer skog.

Detta enligt LRF Konsult.

Andelen skogsägare som tror på stigande priser på bioenergiråvara har gått stadigt uppåt de senaste tre åren. Och mer än hälften av 750 tillfrågade skogsägare tror att priserna kommer att fortsätta stiga.

Man ser även positivt på utvecklingen av priset på både timmer och massaved, vilket fått effekten att avverkningen ökar.

Jämfört med de senaste två åren så är det flera procentenheter fler som planerar att avverka. Mellan 40 och 50 procent av skogsägarna tänker göra det.

Priset på skog fortsätter öka och 64 procent av skogsägarna tror att det kommer att fortsätta uppåt.

De mjuka värdena, som till exempel känslan av att äga skog, har dock minskat något i betydelse. Bland skogsägare under 40 år, och de med mindre fastigheter, är detta dock viktigt.

Men sex av tio skogsägare ser ljust på sin kommande lönsamhet och ser skog som en långsiktig investering.

Skogsbarometern är en årlig rapport där slumpvisa skogsägare intervjuas om sin syn på det aktuella ekonomiska läget inom skogsbruket.

Ett råd från LRF Konsult är att ha koll på virkesmarknaden, och avverka i tid.