I år får 10.000 prostatacancer

En av de hypermoderna röntgenapparaterna på USÖ, där bland annat cancer kan upptäckas. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Med 8,4 miljoner tillskjutna av regeringen, så drivs nu införandet på av organiserade prostatacancertester.
Örebro län ligger tillsammans med Värmland i front.

I Sverige får var sjunde man prostatacancer före 75 års ålder. Idag lever 110.000 män med diagnosen.

Därmed är prostatacacner den vanligaste cancersjukdomen, vanligare än bröst- och lungcancer.

Men med regeringens satsning så börjar behandling i organiserad form att bli bättre.

Region Skåne har beslutat att nästa år påbörja ett projekt med organiserad PSA-testning. I Västra Götaland planeras något liknande.

Region Örebro län, och landstinget i Värmland, erbjuder redan konsultation med sjuksköterska. Män som efter information väljer att testas, erbjuds PSA-prov.

Prostatacancerförbundet poängterar att tidig upptäckt av sjukdomen räddar liv. Deras rekommendation är att alla män över 50 år ska ta PSA-prov. Har man nära släktingar som drabbats av sjukdomen så rekommenderas provtagning redan vid 40.

Regeringens satsning handlar om pengar till bättre organisation och information om sjukdomen och nyttan med PSA-testning.

Varje år nydiagnosticeras 1800 svenska män med med beskedet att de har prostatacancer som redan utvecklats för långt för att botande behandling ska vara möjlig.

”Det beskedet till ingen ha” säger Prostatacancerförbundet i en kommentar till 8,5-miljoners satsningen.

10.000 svenska män diagnosticeras varje år med prostatacancer.

En annan jämförelse: förra året dog 259 personer i trafiken. Men 2346 dog i prostatacancer.