Ett riktigt landsbygdslän

Mamma mu? Kanske inte, men däremot ett exempel på att vårt län är ett jordbrukslän som sysselsätter 2200 företag. Högsta produktionsvärdet har spannmål. Nötkött kommer på fjärde plats efter gris och mjölk.
Textstorlek:

I vårt län finns det 104000 hektar åkermark och 9000 hektar betesmark.– Vi är ett fantastiskt matlän med produkter och gastronomiska upplevelser, säger landshövding Maria Larsson.

Länet består av 12 kommuner och är till stor del ett riktigt jordbrukslän.

– Vi är ett fantastiskt jordbruks- och matlän. Våra produkter och matupplevelser är kända i hela Sverige.

– Och vi är så glada över att många har visat intresse och vill vara med och samarbeta för att öka produktion, förädling och export.

När nu Länsstyrelsen och Region Örebro län intensifierar sitt nya program ”Mat för hälsa och hållbarhet – en handlingsplan för länets livsmedelskedja”, så har lantbruket kartlagts. Och vi är definitivt ett jordbruks- och landsbygdslän.

1. I länet finns över 2200 jordbruksföretag.

2. 5800 personer är nu sysselsatta inom regionens jordbruk.

3. De som sysselsätts inom näringen har ökat med fyra procent från sekelskiftet och fram till förra året (senaste statistiken). I övriga Sverige har de minskat med tre procent.

4. Andelen kvinnor sysselsatta i jordbruket har ökat till 42 procent.

Länsstyrelsen konstaterar: ”I länet finns goda förutsättningar för både spannmåls- och djurprodktion. Det finns också värdefull naturbetesmark som ger biologisk mångfald…”

Men det saknas inte utmaningar.