Äldremottagningar – i varje del av länet

Behcet Barsom, KD-råd.
Textstorlek:

En äldremottagning i varje länsdel. Det är ett av de mål som drevs av Kristdemokraterna vid bildandet av den nya regionmajoriteten. Och nu finns det med i regionledningens plan för kommande mandatperiod.

En extra satsning på de äldre lyfts fram nu i Region Örebro läns nya politiska paket. Den består bland annat av öppnandet av äldremottagningar, och där tanken är att det i framtiden ska finnas en sådan mottagning i varje länsdel.

Dessutom ska mobila team utvecklas för exempelvis strokerehabilitering och annan närsjukvård.

Det planeras även in åtgärder för att bättre och snabbare kunna ta hand om äldre på länets akutmottagningar.

I ett första skede tillförs sex miljoner kronor extra ur regionbudgeten för att påbörja den här resan mot en bättre äldrevård.

Utöver detta läggs nästa år ytterligare tre miljoner på traumasjukvården. Läkarkompetenens ska också höjas (6,5 miljoner) med fler utbildningsplatser för ST- och AT-tjänster.

Under 2019 investerar regionen 1.37 miljarder kronor.