Samsyn bakom ny regionbudget

Enighet och samsyn. Regionråden Torbjörn Ahlin (C), Andreas Svahn (S), Karin Sundin (S) och Behcet Barsom (KD).
Textstorlek:

C+S+KD har presenterat sin nya budget för nästa år.Alla tre partier betonar samsyn, enighet och gemensamt ansvar.
Helt nytt är att de åtta nämnderna nu får en procent i budgethöjning. Stor ansvar på dessa att nu fördela pengarna – och spara på rätt sätt.

Nya trepartikonstellationen har presenterat dels regionens budget för nästa år, dels planeringsförutsättningar för de tre därefter följande åren.

Det här är första gången det sker med C+S+KD i majoritet. Samsynen var påtaglig mellan partiföreträdarna vid presentationen.

Andreas Svahn (S), ordförande:

– Vi tar ett gemensamt ansvar för ekonomi och verksamhet. Det är en ansvarsfull budget.

– Vi satsar på en decentraliserad organisation med positiva möjligheter till bra beslut. Politisk enighet där.

Torbjörn Ahlin (C):

–  Angenämt att göra den här gemensamma budgeten. Det har varit konfliktfritt, vårt arbete tillsammans fungerar bra. Nuvarande majoritetskonstellation känns helt rätt.

Behcet Barsom (KD):

– Bra arbete med mina kamrater här. Vi har inte en KD-, C- eller S-budget. Vi har en gemensam budget.

Utmaningar saknas inte: goda år som kan sluta i långkonjunktur, nationell politisk osäkerhet, ökade läkemedelskostnader, investeringar (exempelvis H-huset på USÖ), ökade pensionskostnader, ekonomisk utveckling som går långsammare än kostnadsökningarna…

För nästa år får nämnderna en uppräkning med en procent = 106 miljoner totalt. Plus 66 miljoner i riktade satsningar. I den nya politiska organisationen får alltså nämnderna göra sina egna bedömningar, vad som ska satsas på – inom de riktlinjer som finns. Nytt tänk alltså.

Andreas Svahn:

– Om vi inte gör någonting, då står vi med ett underskott på 1,5 miljarder om fyra år. Det krävs aktiva insatser här. Nu får nämnderna göra sina prioriteringar.

Några exempel ur budgeten:

Ny vårdcentral i Skebäck för 340 miljoner.

Fyra ambulanser byts ut. 7,6 miljoner.

Utredning om ombyggnad av Olaus Petri vårdcentral. Med familjecentral?

Nya magnetkameror i Lindesberg och Karlskoga lasarett.

Familjecentral planeras i Hällefors.

Högkostnadsskyddet höjs till 1150 kronor. En höjning från 900.

IT-satsningar för 75 miljoner. Nu ska fyra system samordnas till ett. ”Äntligen”, säger många.

Karin Sundin (S), ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden:

– Ekonomin i balans är A och Och vi behåller förstås våra tre akutsjukhus, absolut. Vi satsar även på en Mini-Maria-klinik, alltså en utveckling av psykiatrin enligt Stockholmsmodell. För övrigt ett försalg från Centerpartiet.

– Den nära vården ska stärkas på olika sätt. En annan fråga vi jobbar med är: hur kan vi på bättre, och bästa, sätt ta han de patienter som kommer till akuten?

– Men visst tvingas vi till tuffa prioriteringar inom nämnderna.

I budgeten blir det även fokus på utsatta grupper, exempelvis de som har svåra psykiska trauman. Eller vuxna med komplexa funktionsnedsättningar. Även hjälp till barn som på grund av problem missar sin skolgång.

Torbjörn Ahlin:

– Vi ser ljuset i tunneln när det gäller psykiatrin. Arbetet med Mini-Maria, tillsammans med Örebro kommun, tror jag mycket på. En viktig prioritering, menar vi. Här uppfyller vi mål.

– Vi har även tagit en klar inriktning som gynnar de gröna näringarna, som livsmedel och energi, frågor som ligger mig varmt om hjärtat. Vi satsar en miljon till på det

– Kulturen får också sitt. Kultur är inte bara prydnad, den bidrar till livskvalitet och demokrati.

– Vi stöttar ekonomiskt även innovationer som kan bidra till välfärden. Här händer det mycket positiva saker på universitetet, Almi och Nobel Science Park. Vi lägger även pengar på att få en cirkulär, hållbar, ekonomi i regionen.

Behcet Barsom är glad för den äldresatsning som görs i budgeten:

– För det första så kommer vi att erbjuda de som har demens mer hjälp på vårdcentralerna. För det andra kommer vi att satsa på mobila sjukvårdsteam. De svårast sjuka ska kunna vårdas i hemmen. Det är jobbigt att vara skör och bli flyttad

– För det tredje så ska vi få bättre mottagande för äldre inom akutsjukvården, det ska även, i förlängningen, kunna minska köerna. För det fjärde tar budgeten ett helhetsgrepp på äldrefrågan. Och där ingår även forskning på äldres hälsa.

Andreas Svahn:

– Steg för steg ska vi bli lite bättre inom regionens alla områden, det är målsättningen. Inte med raketfart, men stabilt och säkert. Vi har haft ett pragmatiskt och stimulerande budgetarbete. Vi har i mycket en lika syn på de utmaningar som väntar.

Med planerade framtida förutsättningar så sträcker sig budgetsamarbetet till och med 2022.