Så fördelas nyanländas bostäder

Nora ska kommande år ge bostad åt två nya invandrare. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Kommunerna i länet är nu överens om hur många nyanlända de ska ge bostad till.
Länsstyrelsen har nu fastställt de så kallade kommuntalen för nästa år.

Migrationsverket bedömer att det under kommande år finns behov av att anvisa 9000 nyanlända till kommuner i hela landet, för att de ska få bostäder.

Givetvis är även vårt län inkluderat. Och nu har Länsstyrelsen gjort klart kommuntalen, alltså hur bostäderna ska fördelas kommunvis.

Det handlar om totalt 191 invandrare som ska ha bostäder.

Enligt landshövding Maria Larsson har det varit lätt att komma överens om de här siffrorna. Länsstyrelsen har inte behövt peka med hela handen.

Så här ser det ut kommun för kommun.

ASKERSUND 15

DEGERFORS 28

HALLSBERG 2

HÄLLEFORS 0

KARLSKOGA 4

KUMLA 5

LAXÅ 15

LEKEBERG 20

LINDESBERG 0

LJUSNARSBERG 0

NORA 2

ÖREBRO 100

Att Örebro har största siffran torde vara självklart med tanke på kommunens storlek.

Det är alltså Länsstyrelsen som beslutat om fördelningen, efter samrådet med kommunerna.

Fördelningen bygger på flera faktorer, som exempelvis tidigare mottagning av nyanlända, antal nyanlända som ordnar egen bostad, antal asylsökande i kommunen samt befolkningsutveckling och arbetsmarknad.